Så vill partierna skapa fler idrottsytor

Zinkensdamms IP.
Zinkensdamms IP.
Fler idrottshallar och spelplaner till unga som vill idrotta är en viktig valfråga för våra läsare.

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Hur ska ni få till fler idrottshallar och spelplaner åt stadens unga?

Anna König Jerlmyr (M)
Moderaterna vill bygga fler idrottshallar och spelplaner men då behövs varsamhet med pengarna. Flera projekt har blivit kraftigt försenade och fördyrade senaste åren, det är pengar vi hade kunnat bygga fler nya hallar för. Vi vill att fler fristående aktörer ska vara med och bygga idrottshallar i Stockholm.
Karin Wanngård (S)
Genom den extra idrottsmiljard som vi lovade i förra valet har vi bl.a. byggt 19 spelplaner och fyra nya idrottshallar. Vi kommer fortsätta satsa offensivt för att fortsätta bygga ikapp den anläggningsbrist som staden ärvt från tidigare styren.
Daniel Helldén (MP)
Genom det arbete vi påbörjat nu. Idrottsanläggningar måste in tidigt i planeringen av stadsdelar och nybyggnation.
Ann-Margarethe Livh (V)
Genom att reservera plats för idrott när vi planerar staden och genom att öka stadens investeringsbudget. Vi är även öppna för samarbete med ideella föreningar.
Lotta Edholm (L)
Genom en bättre områdesplanering. Istället för att som nuvarande majoritet enbart bygga bostäder måste vi också planera in skolor, idrottsytor, äldreboenden och andra viktiga delar av en stad parallellt med bostäderna.
Peter Wallmark (SD)
Att hallar och planer planeras in när man bebygger nya områden.
Karin Ernlund (C)
Genom att i exploateringsskedet prioritera och planera för idrottsytor. Det är svårt att i efterhand hitta tillräckliga ytor i täta områden. Därutöver öka samarbetet mellan näringslivet, fastighetsägare och stadens bostadsbolag.
Anna Rantala Bonnier (FI)
Vi rustar upp idrottshallar och bygger fler idrottshallar och spelplaner. Det vill vi fortsätta med och vill satsa än mer på att nå barn och unga i Stockholms förorter, särskilt flickor, nyanlända och hbtq-ungdomar.
Erik Slottner (KD)
Öppna upp fler skolidrottshallar för föreningar på kvällstid. Bygg fler enkla hallar som inte blir så dyra. Bättre upphandlingar för bättre affärer. Fortsätt utveckla lokala spontanidrottsplatser och bollplaner.