Stenkross i Storängen – så tycker politikerna

Ledamöter i kommunstyrelsen, Tyresö kommun.
Ledamöter i kommunstyrelsen, Tyresö kommun.
Planerna på en masshanteringsstation vid Storängen i Raksta engagerar Tyresöbor, det visar Mitt i:s valenkät. På onsdag ska ärendet upp i utskottet. Här berättar politikerna hur de ställer sig i frågan.

Trafik, skola, vård, bostadsbyggande och miljö är i fokus för Tyresöborna inför höstens val, det visar Mitt i Tyresös enkätundersökning.
I en serie på fem delar svarar politikerna på läsarnas viktigaste frågor.

Först ut är frågan om lokal masshantering vid Storängen, Raksta. Något som engagerat hundratals invånare. Efter att Mitt i Tyresö rapporterade om felaktigheter i det tidigare beslutsmaterialet bestämde sig miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, MSU, för att titta närmare på platsens lämplighet.

På onsdag, den 18 april, ska stadsbyggnadsförvaltningen informera politikerna i MSU om den senaste utredningen. Men redan nu kan Mitt i Tyresö berätta hur de olika partierna ställer sig i frågan.

Är Storängen ett bra alternativ för masshantering?

Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.
– Lokal masshantering är viktigt för miljön. Vi måste minska antalet tunga transporter och utsläpp. Det ökar återvinning av material och sänker kostnaden rejält för skattebetalare och boende. Men vi vill använda en yta på annan plats i Raksta.
Mats Lindblom (L), kommunalråd.
– Nej, vi ska inte ha masshantering med stenkross vid Storängen! Liberalerna vill inte offra unik åkermark för att utsätta Tyresta nationalpark, bebyggelsen i Raksta och båtklubbarna vid Uddbyviken för buller, stendamm och tunga transporter.
Ulrica Riis-Pedersen (C) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Under en tid kommer det behövas en plats för masshantering på Brevik på grund av detaljplanearbetet. Långa frakter betyder väldigt höga kostnader, avsevärt ökade utsläpp och är miljöförstörande. Tjänstemän har i uppdrag att hitta den mest passande lokaliseringen av denna hantering. Verksamheten kommer att vara tidsbegränsad, det vill säga läggas ner när den inte behövs längre.

Anna Lund (KD) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– En masshanteringsplats och placering är under utredning. Ur miljö- och ekonomisk synpunkt är det förkastligt med långa transporter, betala för tippning och sedan köpa fyllnadsmassor. Hanteras massorna i området sänks kostnaden rejält för skattebetalare och boende.

Anita Mattsson (S) oppositionsråd.
– En masshanteringsplats vid Storängen är inte en optimal placering. VA- och gatuutbyggnaden avgörande om Raksta ska utvecklas och boende får bygga hus. Då måste massorna tas omhand. Finns det en bättre lösning är vi öppna för att det.

Marie Åkesdotter (MP) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– För Miljöpartiet är svaret nej. Storängen är helt fel plats för en sådan verksamhet.

Inger Gemicioglu (V) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Bevara Storängens kultur- och odlingsmark och riksintresse för natur- och friluftsliv! Utred lämpliga platser för masshantering!
Anders Wickberg (SD) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Sverigedemokraterna säger absolut nej till en stenkross vid Storängen. Den unika naturen i Tyresö är viktig att värna om och den skall hanteras varsamt. Vi vill också införa ett skönhetsråd vars uppgift bland annat ska vara att värna naturvärdena.