Så vill politikerna göra Tyresö tryggare

Ledamöter i kommunstyrelsen, Tyresö kommun.
Ledamöter i kommunstyrelsen, Tyresö kommun.
Återupprätta polisstationen, mera övervakning och trygghetsvakter– de är några av de åtgärder som partierna presenterar.

För Tyresöborna är trygghet en av de viktigaste valfrågorna, det visar Mitt i:s enkätundersökning.  Även trafik, skola, vård, bostadsbyggande och miljö är i fokus för Tyresöborna inför höstens val.

När det kommer till frågan om trygghet vill fyra av åtta partier ha tillbaka polisstationen i Tyresö. Gemensamt för nästan alla partier är att de vill ha fler poliser på gatorna.

Följ Mitt i Tyresö serie i fem delar där politikerna svarar på läsarnas viktigaste valfrågor.

 

Vilka konkreta åtgärder ska ni göra för att öka tryggheten i kommunen?

Fredrik Saweståhl (M) kommunstyrelsens ordförande.
– Vi kräver ny polisstation och fler poliser. Vi vill ha mer kameraövervakning. Vi har redan beslutat att använda väktare som patrullerar Tyresö. Dessutom snabb bekämpning av klotter/skadegörelse samt fokus på trygga utemiljöer bla belysning.
Mats Lindblom (L) kommunalråd.
– Liberalerna vill få tillbaka polisstationen i Tyresö och se fler poliser på gator och torg. I väntan på fler poliser vill vi anställa kommunala trygghetsvakter för ökad säkerhet på de platser och de tider det är som stökigast och otryggast.
Ulrica Riis Pedersen (C) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Centerpartiet vill bland annat att det ska anställas 2000 fler poliser i riket under perioden 2018-21 och att det ska finnas lokala områdespoliser i Tyresö.
Anna Lund (KD) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Vi har tillsammans med Alliansen tagit fram ett antal trygghetsskapande åtgärder. Trygghet är en ständigt aktuell fråga som alltid ska finnas med i olika typer av beslut. Vi vill självklart se fler poliser i Tyresö.
Anita Mattsson (S) oppositionsråd.
– Vårt trygghetsprogram för Tyresö är omfattande. Vi vill bl.a. ha en polisstation, kommunala trygghetsvakter, bättre belysning, utökad kameraövervakningen och utökad samverkan mellan polis, kommun och föreningsliv för att skapa trygghet.
Marie Åkesdotter (Mp) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Det kan säkert finnas behov av mer personal på vissa tider och platser. Men långsiktigt så är det ett samhälle med minskade klyftor som är den viktigaste insatsen för ett tryggare samhälle. När samhället glider isär så blir alla förlorare.
Inger Gemicioglu (V) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– En ”trygghetsmiljon” till utökad fältverksamhet på fritidsgårdarna. Ökade öppettider på fritidsgårdarna. Fler kvarterspoliser och nattvandringar! Förbättra tryggheten på gång- och cykelvägar!
Anders Wickberg (SD) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Vi har oförtröttligt arbetat för att öka tryggheten. Vi motsatte oss flytten av polisstationen, vi har motionerat om utökad kameraövervakning i Tyresö. Vi vill öka tryggheten genom att anställa/hyra in fler ordningsvakter som patrullerar otrygga miljöer.