Så vill politikerna minska utsläppen i Tyresö

Det här vill politikerna göra för att minska utsläppen.
Det här vill politikerna göra för att minska utsläppen.
Utsläpp som förändrar klimatet är en fråga som både är lokal och global. Så här vill politikerna i Tyresö dra sitt strå till stacken för att minska utsläppen – om de får bestämma efter valet.

Följ Mitt i Tyresö serie i fem delar där politikerna svarar på läsarnas viktigaste valfrågor.

Hur vill ni minska utsläppen som påverkar klimatet?

Fredrik Saweståhl (M)
Kraftigt förbättrad kollektivtrafik. Genomgående busstrafik hela dagarna, alla dagar via Gullmarsplan till Stockholm City och Solna, utan byte vid Gullmars. Ställa om kommunens fordon, bygga ut laddinfrastruktur.
Anita Mattsson (S)
Minska de klimatpåverkande utsläppen med 50% till 2030, genom att minska energiförbrukning med modern teknik som solceller. Bilda ett kommunalt klimatråd. Inrätta bilpool. Stödja lokal delningsekonomi.

Marie Åkesdotter (MP)
Att ställa om till hållbara lösningar för resor och transporter är den viktigaste klimatåtgärden i Tyresö. Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik. Samordna transporter av varor.

Mats Lindblom (L)
Tätare busstrafik, kollektivkörfält på Tyresövägen, mer infartsparkering. Energisnål LED-teknik, återvinning av matavfall och värme från ishallen. Enkelt bygglov för egen elproduktion, som solpaneler.

Anders Wickberg (SD)
Bättre kollektivtrafik med elbussar så folk ställer bilen. Bättre infartsparkeringar där det är möjligt. Solpaneler på skolor, kommunala byggnader med mera. Styra bort uppvärmning från fossila bränslen.

Ulrica Riis-Pedersen (C)
Östersjön är en angelägenhet för alla länder och vi behöver samarbeta mot döda/döende bottnar och räddning av Östersjön säkras. Därför bör vi gå med i organisationen The Race for the Baltic Sea.

Anna Lund (KD)
Fortsätta med utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet. Miljö-/klimataspekter ska lyftas fram i kommunal upphandling. Fortsatt samarbete med samordnade varutransporter och andra klimatsmarta lösningar.
Inger Gemicioglu (V)
För Vänsterpartiet är en av de bästa satsningar vi kan göra är att minska bilismen. Vi vill införa gratis kollektivtrafik för pensionärer redan nästa år och på sikt gratis för alla.