Så ska partierna minska klimatutsläppen

Klimatfrågan har seglat upp som en av valspurtens hetaste.
Så här vill politikerna i stadshuset minska stadens klimatpåverkan.

Grön el, laddstolpar och färre bilar i stan – det är några av förslagen för att minska klimatutsläppen i Stockholm.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Hur ska ni minska utsläppen som påverkar miljön?

Anna König Jerlmyr (M)
Led bort trafiken från stan genom en Östlig förbindelse och inför 2 000 laddstolpar. Nyttja stadens tak för solceller och gröna tak. Fler trädalléer och planteringar för förbättrad luftkvalitet.
Karin Wanngård (S)
Stockholm ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2040. Vi ska stänga Värtaverket senast 2022. Vi ­lovar att klimatpåverkan från stadens mat ska minskas med 25 procent till 2025.
Daniel Helldén (MP)
4 000 nya laddstolpar, minska biltrafiken med 30 procent till 2030, prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafiken. Utveckla trängselskatten. Stäng Värtaverket, en utsläppsfri innerstad 2030.
Vänsterpartiet
Solpaneler på alla stadens hus, starta ett kommunalt solelbolag, lägga ner Bromma flygplats, fler cykelbanor, fasa ut koleldningen i Värtaverket senast 2022. Trängselskatten ska gå till kollektivtrafiken.
Lotta Edholm (L)
Vi måste underlätta för människor att leva miljösmart. Bygg ut antalet laddstolpar för elbil kraftigt, underlätta för bilpooler och investera mer
i gång-, cykel och kollektivtrafik.
Peter Wallmark (SD)
Vi ser positivt på användningen av elbussar och elbilar då de bidrar till ­mindre föroreningar, bättre luft samt mindre buller på våra gator. Bygg ut tunnelbanan i Stockholmsregionen.
Karin Ernlund (C)
Utbyggd gång-, cykel- och kollektivtrafik. Krav på energisnålt byggande, fossilfri uppvärmning, klimatsäkrade upphandlingar, solceller och ökad matavfallsinsamling för biogas.
Anna Rantala Bonnier (FI)
Minska köttkonsumtionen och bilismen. Därför vill vi att stadens verksamheter ska servera mer vegetariskt. Satsningar på cykelinfrastrukturen och bilfri innerstad minskar utsläppen i hela staden.
Erik Slottner (KD)
Bygg ut kollektivtrafiken, gör det enklare att köra elbil genom fler ­laddstolpar, fasa ut kolet i Värtaverket samt öka insamlingen av matavfall.