Så vill de lösa bristen på hyresrätter

Ledamöter i kommunstyrelsen. BILDEN ÄR ETT MONTAGE.
Ledamöter i kommunstyrelsen. BILDEN ÄR ETT MONTAGE.
Det byggs och byggs i Tyresö, men hur mycket ska egentligen bli hyresrätter?

I Tyresö byggs det för fullt och antalet boenden blir fler. Men hur stor del av nybyggnationerna borde egentligen bli hyresrätter? Det är en fråga som flera Tyresöbor ställt sig.

För Tyresöborna är bostadsbyggande en av de viktigaste valfrågorna, det visar Mitt i:s enkätundersökning. Politikerna är ense om att de ska finnas– men frågan är hur stor andel.

Följ Mitt i Tyresö serie i fem delar där politikerna svarar på läsarnas viktigaste valfrågor.

Vad ska ni göra för att fler hyresrätter ska byggas i kommunen?

Fredrik Saweståhl (M) kommunstyrelsens ordförande.
– Vi står för hållbar tillväxt och vill endast bygga bostäder i våra tre centrum och på tydligt utpekade platser. Vi vill ha blandade upplåtelseformer. Det byggs mer hyresrätter nu än på decennier. Vi planerar ca 1000 till inom 10 år.
Mats Lindblom (L) kommunalråd.
– Liberalerna vill att minst 30% av all nyproduktion ska vara hyresrätter. Det ger högre rörlighet och skapar flyttkedjor som ger fler bostadsalternativ i alla kommundelar. Kommunägda TyBo säkerställer ett jämnt tillskott av nya hyresrätter.
Ulrica Riis-Pedersen (C) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Centerpartiet i Tyresö verkar aktivt för att där det byggs lägenheter i kommunen så ska en viss andel vara hyresrätter. Där det är möjligt ska det vara till övervägande del hyresrätter, exempelvis ungdomslägenheter eller mindre lägenheter.
Anna Lund (KD) gruppledare, ledamot i kommunstyrelsen.
– Vi vill att Tyresö Bostäder ska bygga fler hus av den typen (SABO-hus) som byggs på Temyntan, som utsetts till Stockholms billigaste nybyggda hyresrätter. Det byggs mer hyresrätter nu än på länge och vi planerar ca 1000 till inom 10 år.
Anita Mattsson (S) oppositionsråd.
– Utförsäljningen av allmännyttan måste stoppas, då behåller vi våra billigaste lägenheter. Det behöver byggas många fler, vi vill bygga 1000 nya hyresrätter. Vi vill att det som byggs här av andra aktörer i första hand ska gå till Tyresöbor.
Marie Åkesdotter (MP) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Det behövs ett större kommunalt ansvar. Tyresö bostäder och andra aktörer ska uppmuntras att bygga fler hyresrätter till rimliga hyror. Ansök om statligt stöd och bygg kollektivtrafiknära för minskade kostnader för parkeringsplatser!
Inger Gemicioglu (V) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Minst 50 % av all nybyggnation ska vara hyreslägenheter. Bygg små och billiga lägenheter för ungdomar, pensionärer och låginkomsttagare. Bygg mer i trä och harmonisera nybyggnation med natur och befintlig bebyggelse.
Anders Wickberg (SD) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Vi vill se till att det finns bostäder genom att avskaffa regeln att 25% av nyproducerade bostäder skall gå till migranter. Det ska så klart byggas nytt men det bör ske med ekonomi, tillgänglighet och eftertänksamhet i fokus.