Översatt valmaterial ska öka valdeltagandet

vallokal
Översatt material ska få fler att rösta.
I Tyresö beräknas 2 703 utländska medborgare vara röstberättigade i valet 2018. Kommunen satsar på att översätta partiprogram till olika språk för att fånga upp väljargruppen där valdeltagandet brukar vara lågt.

Utländska medborgare har rätt att rösta i kommun och landstingsval. I Sverige finns just nu den största gruppen någonsin av utländska förstagångsväljare. Tyresö kommun ska öka valdeltagandet bland utländska medborgare genom att bland annat hjälpa folk att förstå partiprogrammen.

”Det är obligatoriskt att rösta tycker jag”

– På servicecenter kommer man få hjälp att få ut valmaterial på sitt eget språk. Vi kommer att öka upp vår kommunikationsnivå så att man som invånare förstår vilka demokratiska rättigheter man har. Jag önskar att man som kommuninvånare känner att man kan vara med och påverka, säger Ulrica Riis-Pedersen (c) , ordförande i Beredningen för medborgardialog och mångfald.