”Det är obligatoriskt att rösta tycker jag”

Alija och Hadera Sisic ska rösta i valet 2018.
Alija och Hadera Sisic ska rösta i valet 2018.
Alija Sisic
Alija Sisic
Hadzera Sisic
Hadzera Sisic
Utländska medborgare beräknas utgöra nästan elva procent av alla som får rösta i de lokala valen i länet nästa år. Men valdeltagandet brukar vara lågt. Två som ska rösta är Alija och Hadzera Sisic från Tyresö.

Hadzera Sisic, 74, och hennes man Alija Sisic, 81, flyttade från Bosnien till Sverige för 20 år sedan. I dag bor de i Krusboda i Tyresö. Sen de kom till Sverige har det alltid tyckt att det varit viktigt att göra sin röst hörd då de inte fick göra det på samma sätt i Bosnien.

– Jag tycker att det är viktigt att rösta, politikerna i mitt land Bosnien gjorde det så illa för mig att jag var tvungen att flytta till Sverige, säger Hadzera Sisic.

Alija fyller i:

– Det känns obligatoriskt för mig att rösta, Sverige finns i mitt hjärta. säger Alija.

Hadzera har problem med ryggen och lever med diabetes, därför är sjukvården viktig för henne.

– Jag tycker att det är viktigt med sjukvården, jag tycker alla äldre ska ha en egen husläkare i Tyresö som vet hur man mår, säger Hadzera.

Alija och Hadzera Sisic bor i Krusboda. Foto: Emilia Hedman

Kriget i Bosnien gjorde att Hadzera och Alija skildes från delar av sin familj och släktingar, många bor i andra länder och städer. Något som de vill att politikerna i Tyresö ska ordna är mer mötesplatser för invandrare.

– Jag tycker det är viktigt att det finns träffar för nyanlända och invandrare i Tyresö, det är jätteviktigt för oss att få prata med andra och umgås, säger Hadzera.

Alija har redan bestämt sig vad de ska rösta på inför valet 2018.

– Socialdemokraterna, jag har läst i tidningen att det partiet har kämpat för skolan och jobben i Tyresö, säger han.

Alija och Hadzera är två av 2 703 utländska medborgare i Tyresö som beräknas få rösta i kommun- och landstingsvalen nästa år. SCB har tagit fram en prognos som visar en stor ökning av den här gruppen i Sverige.

– Det ser ut att bli rekordmånga, säger Jonas Olofsson, statistiker på SCB.


Så många utländska medborgare får rösta i din kommun

Antal personer som beräknas få rösta i nästa års kommunala val i länet och dess kommuner.

Källa: SCB


Men valdeltagandet är lågt. I förra valet röstade endast 33,3 procent av länets röstberättigade utländska medborgare i kommunfullmäktigevalen – den lägsta siffran på fyra val.

En anledning är att en stor del har bott kort tid i landet och att huvudfokus för dessa personer är att få ett arbete och en bra bostad. Att gå och rösta hamnar då lägre ner på priolistan. Det menar migrations- och integrationsforskaren Pieter Bevelander vid Malmö universitet.

– Man kan också tänka sig att de inte riktigt har lärt sig hur det svenska politiska systemet funkar, säger han.

Utländska medborgare som röstar är särskilt engagerade

En annan orsak är att de lokala valen inträffar samma dag som riksdagsvalet – och all fokus är på den nationella politiken.

De utländska medborgare som faktiskt röstar kan vara särskilt engagerade, menar Pieter Bevelander.

– De personröstar i större utsträckning jämfört med svenska medborgare, säger han.


Lägsta valdeltagandet på fyra val

Bland svenska medborgare var deltagandet i länets kommunfullmäktigeval högst 2014, sett till de senaste fyra valen. Bland utländska medborgare var valdeltagandet tvärtom lägst.

Källa: SCB


Bevelander menar dock att Sverige har ett högt valdeltagande bland utländska medborgare jämfört med andra länder.

– Men när det är så mycket fokus på integration är det viktigt att även dessa personer får bli hörda. Även i framtiden kommer invandringen vara relativt stor och politiska partier måste inse att det här är en grupp som måste ingå i det politiska samhället, annars skapar vi ett exkluderande land.

Det bör vara en central demokratisk uppgift för alla politiska partier inför valet 2018

Pieter Bevelander

Än viktigare tycker han att det är att få fler svenska medborgare som är födda utomlands att rösta. Förra valet röstade 72,2 procent av de utlandsfödda svenska medborgarna i landet i riksdagsvalet. Samma siffra för inrikes födda var 89,9 procent.

– Det bör vara en central demokratisk uppgift för alla politiska partier inför valet 2018, säger Pieter Bevelander.

Bättre satsa på utländska medborgare än soffliggare

En annan grupp där valdeltagandet är lågt – eller snarare obefintligt – är bland de så kallade soffliggarna. Och här tror Pieter Bevelander att partierna har mer att vinna på att nå ut till de som nyligen kommit till Sverige i stället.

– Jag tycker att partierna borde satsa på de utländska medborgarna och nysvenskarna. För de är nya här och behöver inkluderas. Soffliggarna som är födda här vill ju tydligen inte rösta. Men det är så klart viktigt att satsa på alla grupper, säger Pieter Bevelander.