M: Kommunen måste förebygga trafikproblemen

Moderaternas Sven Gustafsson tycker att kommunledningen bättre måste förebygga trafikproblemen till följd av trafikplatsarbetena.
Sven Gustafsson (M) tycker att kommunen bättre måste förebygga trafikproblemen.
Sven Gustafsson (M)
Sven Gustafsson (M)
Köerna på Gudöbroleden har ökat ytterligare till följd av trafikarbetena, menar polisen.
Köerna på Gudöbroleden har ökat ytterligare till följd av trafikarbetena, menar polisen.
Polisen anser att köerna på Gudöbroleden ökat ännu mer sedan trafikplatsarbetena påbörjats. Och nu menar Moderaterna i Haninge anser att kommunens S-styre varit för passiva i frågan kring konsekvenserna av de stora trafikplatsarbetena.

Det talas om trafikinfarkter i Haninge.

Tillfälliga signalstopp, vägomläggningar, förändrade påfarter och hastighetsförändringar har gett upphov till flera trafikolyckor och långa köer i höst.

Redan innan trafikplatsarbetena tog fart på allvar var det svåra köer längs Gudöbroleden, Gamla Nynäsvägen, Söderbyleden och Vendelsövägen, men nu menar bland annat polisen att belastningen på Gudöbroleden ökat ytterligare.

På facebook har många reagerat över både krångliga trafikåtgärder och hänsynslösa medtrafikanter på riksväg 73. Och många ironiserar kring var nästa olycka sker.

Det är Trafikverket som äger och driver trafikplatsbyggena, men Haninge kommun är medfinansiär och i fullmäktige har det kommit upp önskemål om att kommunledningen ska trycka på mer mot Trafikverket för fler åtgärder som kan underlätta trafiksituationen under ombyggnaderna.

Jag hoppas att det blir ett proaktivt arbete så att kommuninvånarna inte får uppleva fler totala trafikinfarkter.

En som menar att kommunen varit alltför passiva i frågan om vägbyggenas konsekvenser för trafiken är Sven Gustafsson (M) i stadsbyggnadsnämnden.

 – Jag tycker att det är mer än anmärkningsvärt att kommunen inte har deltagit aktivt i säkerhetsfrågorna, särskilt som vi är medfinansiärer till ombyggnationen, säger han.

Haninge kommun sitter sedan en tid i dialog med Trafikverket och räddningstjänsten om hur man ska hantera trafiken på bästa sätt under trafikplatsarbetets gång.

Sven Gustafsson tycker det är det bra att kommunledningen efter ett tag ”vaknat” genom samrådsgruppen, säger han.

– Det har inte tidigare funnits någon samrådsgrupp mellan kommunen, Trafikverket och räddningstjänsten. Men jag hoppas att det blir ett proaktivt arbete så att kommuninvånarna inte får uppleva fler totala trafikinfarkter, säger han.