Så ska det byggas fler billiga bostäder

Bygge, byggkran, husbygge
De så kallade "Stockholmshusen" är några av partiernas recept på billigt bostadsbyggande.
Fler billiga bostäder är en valfråga som lyfts som viktig av våra läsare.
Så här vill de lokala politikerna göra – om de får bestämma.

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Hur ska ni bygga fler billiga bostäder som folk har råd med?

Anna König Jerlmyr, borgarråd och gruppledare, (M)
– Vi behöver kunna bygga enklare bostäder, som moderna kollektivboenden men också öppna upp för hyrköp där boende först hyr för att sen köpa. Men det som verkligen behövs är att underlätta för rörlighet och då måste det till breda blocköverskridande reformer som inte hindrar människor från att byta bostad och som premierar billigare boendeformer.
Karin Wanngård, finansborgarråd, (S)
– Vi använder de allmännyttiga bostadsbolagen, med satsningen på Stockholmshusen kan vi genom upprepning pressa kostnaderna och då hyrorna. Vi kommer använda markanvisningar för att pressa hyror och fortsatt använda tomträtten.
Daniel Helldén, gruppledare och trafikborgarråd, (MP)
– Efter att alliansen sålde ut en stor del av allmännyttan så har andelen hyresrätter med rimliga hyror minskat avsevärt. Stockholmshusen, ett koncept för bostäder som fler har råd med, är en väg framåt för att möta behovet.
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd, (V)
– Vi vill bygga fler allmännyttiga hyresrätter. Med Stockholmshusen har vi sänkt byggkostnaderna genom att halvera tiden för planprocessen. Vi vill bygga fler modulhus för ungdomar och vi vill att staten höjer investeringsstödet.
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd, (L)
– Vi vill öka konkurrensen på byggmarknaden så att fler mindre aktörer får bygga. Vi vill öka stadens utbud av byggbar mark och inte höja markhyrorna som S nu gör. Höj bostadsbidragen för människor med mycket låga inkomster.
Peter Wallmark, distriktsordförande, (SD)
– Genom att se till så även mindre byggbolag ges möjlighet att konkurrera om bl.a. markanvisningarna.
Karin Ernlund, gruppledare, (C)
– Banta antalet byggregler och gör dem strikt ändamålsenliga. Därutöver vill tillåta en större standardvariation titta på en affordable-housing modell där billigare bostäder i blandade områden kan reserveras till kapitalsvaga hushåll.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare, (FI)
– Alla ska ha råd att bo och vi ska prioritera de som behöver det mest, till exempel våldsutsatta kvinnor och barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Vi ska fortsätta värna allmännyttan och pressa ner priserna på nybyggnation.
Erik Slottner, gruppledare, (KD)
– Konkurrensutsätt Stockholmshusen så att även privata byggaktörer kan bygga bostäder med rimliga hyror. Bygg fler så kallade snabba hus med tillfälligt bygglov. Halvering av tomträttsavgälden för hyresrätter under 35 kvadratmeter.