Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Varannan person kan tänka sig byta jobb

IT lockar, men takmontör är mindre populärt att skola om sig till.
IT lockar, men takmontör är mindre populärt att skola om sig till.
Enligt en Sifo-undersökning från planerar var femte svensk att byta jobb under det närmaste året. En majoritet av svenskarna kan också tänka sig att byta karriär och skola om sig till något av de bristyrken som Arbetsförmedlingen har definierat.
Här är yrkena som lockar flest.

Över hälften av svenskarna kan tänka sig att skola om sig till ett nytt yrke för att bli mer relevanta på arbetsmarknaden i framtiden, enligt en Sifo-undersökning som bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad gjort i våras.

Intresset är större bland män (60 %) än bland kvinnor (51 %). Mest öppna för att lära sig ett nytt yrke är unga i åldern 18 till 34 år. Av dem är drygt två av tre (71 %) öppna för att skola om sig, jämfört med knappt en av tre (30 %) i åldern 50 år och uppåt. Motsvarande siffra för åldersgruppen 35 till 49 år är 67 procent.

– Arbetsmarknaden förändras och därmed ställs också nya krav på vår kompetens. För många innebär det nya utvecklingsmöjligheter och för andra att man tvingas lära sig ett helt nytt yrke. Därför är det positivt att se att så många som varannan person är öppen för att byta karriär, säger Johan Lagercrantz, vd för Randstad Sverige, i ett pressmeddelande.

Flest personer kunde tänka sig att skola om sig till mjukvaru- och systemutvecklare inom it. Minst populära bland bristyrkena är de praktiska yrkena inom bygg och anläggning, som till exempel takmontör och byggnads- och ventilationsplåtslagare samt undersköterska inom hemtjänst och äldreboenden.

Var femte man (20 %) kan tänka sig att skola om sig till lärare inom yrkesutbildning och drygt var femte kvinna (21 %) kan tänka sig att skola om sig till medicinsk sekreterare och vårdadministratör.

– Det är spännande att it-branschen och läraryrket attraherar så pass många. Oroväckande däremot är att vissa efterfrågade yrken inom bygg och vårdbranschen hamnar så lågt, säger Johan Lagercrantz.


Fem mest populära yrkena att skola om sig till:

YrkeIntresse (%)
1. It – Mjukvaru- och systemutvecklare14,7
2. Lärare inom yrkesutbildning14,2
3. Civilingenjör/ingenjör, bygg och anläggning/Grundskollärare14,1
4. Civilingenjör/ingenjör, maskinteknik12,9
5. It – Systemtestare och testledare12,8

Fem minst populära yrkena att skola om sig till:

YrkeIntresse (%)
1. Takmontör0,7
2. Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende1,5
3. Byggnads- och ventilationsplåtslagare2,2
4. Betongarbetare2,3
5. Sjuksköterska – barnmorska2,3