Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Här är kommunen med flest högutbildade i länet

Doktorshattar och examensbevis duggar rätt i Danderyd.
Doktorshattar och examensbevis duggar rätt i Danderyd.
Vi blir allt mer högutbildade i Sverige enligt SCB. Idag har 28 procent har läst vidare efter gymnasiet i tre år eller mer, en ökning från 16 procent år 2000.
Flest högutbildade hittar man i storstadsområdena eller i kommuner nära universitet eller högskola.

Andelen högutbildade i Sverige har ökat de senaste åren, enligt SCB. För att undersöka utbildningsnivån har man fokuserat på den del av befolkningen som är mellan 25-64 år. I den gruppen har 43 procent läst vidare efter gymnasiet. Om man tittar på fördelningen mellan könen visar det att 49 procent av kvinnorna har läst vidare efter gymnasiet, jämfört med 38 procent bland männen.

28 procent har en utbildning som krävt tre år eller mer på högskola eller universitet.

Flest välutbildade finns det i storstäderna eller i kommuner som har nära till universitet. Det beror på att det finns många jobb som kräver hög utbildning där. Kommunerna har dessutom en ung befolkning, som oftare har högre utbildade än äldre. Högst andel högutbildade finns i Danderyds kommun, 57 procent.