Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Det här ska du plugga om du vill få hög lön

Vissa utbildningar ger bättre chans till en högre lön.
Vissa utbildningar ger bättre chans till en högre lön.
Ska du börja plugga men är osäker på vad du ska välja? Är pengar viktigt för dig?
Vissa utbildningar lönar sig lite extra.

Teknik, ekonomi eller statsvetenskap – det är ämnena du ska ta examen inom om du vill öka chansen till en hög lön. Högst lön av alla får de som pluggat datateknik vid Uppsala Universitet, och KTH, enligt Svenskt Näringslivs lista över utbildningar med högst ingångslön.

Att välja rätt lärosäte och studieort är också viktigt, och här dominerar de stora tekniska högskolorna, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och universiteten i Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg.

Fakta

10 utbildningar med högst lön

Data- och systemvetenskap – Uppsala universitet, avancerad. Lön: 35 000 kr/månad.

Väg- och vattenbyggnad – Kungliga tekniska högskolan, avancerad. Lön: 32 939 kr/månad.

Datateknik – Kungliga tekniska högskolan, avancerad. Lön: 32 548 kr/månad.

Företagsekonomi – Handelshögskolan, avancerad. Lön: 32 478 kr/månad.

Riskhantering – Lunds universitet, avancerad. Lön: 31 863 kr/månad.

Data- och systemvetenskap – Stockholms universitet, avancerad. Lön: 31 400 kr/månad.

Industriell ekonomi – Kungliga tekniska högskolan, avancerad. Lön: 31 351 kr/månad.

Statsvetenskap – Försvarshögskolan, grund. Lön: 31 000 kr/månad.

Industriell ekonomi – Lunds universitet, avancerad. Lön: 30 745 kr/månad.

Statsvetenskap – Umeå universitet, grund. Lön: 30 500 kr/månad.

Källa: Svenskt Näringsliv