Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Så vill ni att Stockholm ska se ut!

Bygg mer klassisk, i kvartersstruktur och gärna med tegel, tycker ni.
Bygg mer klassisk, i kvartersstruktur och gärna med tegel, tycker ni.
Mer klassisk arkitektur, gärna i tegel – och mindre miljonprogramskänsla. Det är några önskemål som kommit fram när Mitt i:s läsare under hösten har fått berätta om hur framtidens Stockholm ska se ut.

Under hösten har vi i en artikelserie berättat om Stockholm – vår vackra stad, och dess varierande arkitektur. Om allt från avskalade funkishus med stora fönster till 60- och 70-talets miljonprogramsområden.

Här är ert önske-Stockholm

Samtidigt har ni läsare fått skriva till oss och berätta om hur ni vill att framtidens Stockholm, den stad som växer fram, ska se ut.

Via mejl, telefonsamtal och brev har vi fått bilder, tankar och önskemål.

Gunilla Ålbrink önskar mer klassisk arkitektur och skickar med en bild på ett nybyggt hus ny-georgiansk stil i rött tegel från New York.

”Trevlig atmosfär, inbjudande och gediget. Så vill jag ha det i Stockholm”, skriver hon.

Åsa Lövberg i Duvbo menar att vilka miljöer vi människor trivs i är lätt att kontrollera.

”Var vi vill befinna oss på semester, var det marknadsmässigt är dyrast att bo och vad vi fotograferar för vyer, för att nämna något”.

Dagens arkitektur är för pompös, menar hon.

”Dagens byggnader är för stora, för klumpiga, för monumentala och helt i avsaknad av harmoniska mått. Visst ska vi skapa nytt men inte bara för att vi kan. Det nya måste vara i balans med mänskliga mått och för naturliga liv. Dåligt omdöme är inte bra även om det är nyskapande”, slår hon fast.

Anna Håkansson vill se ett (åtminstone halvt) miljonprogram för framtiden.

– Det behövs 500000 nya bostäder i Sverige. Alla kan inte ligga i Stockholm, men det som byggs här i huvudstaden bör hänga ihop. Istället för det miljonprogram politikerna gav oss för 50 år sedan bör vi bygga samman Stockholm med riktiga stadskvarter och vibrerande stadsdelar som lever dygnet om.

Låt folket bestämma hur de nya husen ska se ut, och viktigt, blanda hyresrätter och bostadsrätter”, skriver hon.