Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

50-tal och den moderna ABC-staden

Farsta, Vällingby och Fruängen har 50-talsarkitektur.
50-talsarkitektur i Farsta, Vällingby och Fruängen.
Efter 30-talets depression och ett andra världskrig som lagt sordin på samhället kom 50-talet med pigg optimism och framtidstro. Nu kom folkhemsbygget igång på allvar och tanken om den goda bostaden tog fart.

1950-talets arkitektur innebar ett skifte från tidigare hantverkstradition till ett mer industriellt tänk inom byggandet. De stora byggföretagen började övergå till prefabricerade byggelement vilket ökade byggtakten. Tillgången på byggmaterial blev bättre och nu kunde husen bli högre tack vare. Punkthusen, men även stjärnhus, blev allt vanligare.

50-talsarkitekturen är en del av funktionalismen, men med några små justeringar. Återigen började arkitekterna snegla bakåt mot tidigare tradition, men inte som pastisch utan som en inspirationskälla.

Mänskligare arkitektur

Arkitekturen blev också, tack vare en fusion av funkis och tradition, mer småskalig och mänsklig. Nya stadsdelar kom att utformas som kompletta små samhällen och i både formspråk och planlösningar experimenterades det friskt.

I samband med den stora kommunreformen 1952 slogs kommuner ihop och nya eleganta kommunhus, skolor, bibliotek och idrottsanläggningar uppfördes. Här föddes också idén om ABC-staden, som skulle innehålla allt som invånarna behövde i form av: arbete, bostad, centrum. Bebyggelsen grupperades ofta kring ett centralt torg eller en affärsgata med flerbostadshusen närmast centrum och småhusen runt om.

Den Goda bostaden

Normer styrde även insidan av bostäderna och tanken om den Goda bostaden fortsatte att höja den svenska bostadsstandarden. 1940-talets babyboom i Sverige gjorde sig också påmind och bostadsbyggandet ökade återigen när familjer behövde nya och större lägenheter.

Hemmafrun blev alltmer ett ideal och köket blev husets nav. Snedställda skåpluckor i alla tänkbara kulörer slog igenom och Perstorpsplattan blir på riktigt standard i svenska hem.

Några typiska och välbevarade 50-talsområden i Stockholm är ABC-städerna i Vällingby med och Farsta, men också Årsta.

Fakta

Typiska stilelement

  • Nätta balkonger, gärna i ett skyddat hörn, eller helt indragna.
  • Vinrött och petroleumgrönt
  • Svängda trappor
  • Teak och andra ädla träslag
  • Innerdörrar med fanér av mahogny
  • Vardagsrumsdörrar med etsade glasrutor
  • Glasbetong för ljus­insläpp vid entrédörrar
  • Romber och andra geometriska former

Läsarnas arkitektur

Hur skulle du vilja att framtidens Stockholm ser ut? Vilken byggnadsstil tycker du bäst om? Skriv till oss och berätta!

Mejl: studio@mitti.se

Brev: Temaredaktionen, box 47309, 10074, Stockholm