Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Skilsmässa och nytt boende – hur gör man?

Mitt i:s bostadspanel.
Lokaltidningen Mitt i:s bostadspanel.
En skilsmässa eller separation är aldrig lätt. Särskilt svårt kan det vara att snabbt lösa den nya boendesituation som uppstår, där ett hem ska bli två.
Den här veckan ger Mitt i:s bostadspanel sina bästa bostadsråd vid en skilsmässa eller separation.

Hur löser man bostadssituationen vid en skilsmässa eller separation?

Staffan Tell, presstalesperson, Hemnet:
– Det är bra att komma överens tidigt i ett förhållande om hur man vill göra med bostaden och andra tillhörigheter om den dagen kommer där man vill gå skilda vägar.
– Det är inte ovanligt att par upprättar äktenskapsförord för att på förhand bestämma uppdelning av tillgångar vid en skilsmässa. Ofta görs en bodelning vid en skilsmässa där man listar tillgångar och skulder och delar på överskottet. Om man bestämt sig för att göra en bodelning är det bra att den genomförs relativt snart för att förenkla värderingen av tillgångarna. Om man är oense kan det vara en bra ide att ta hjälp av en jurist.
Matilda Adelborg, pressansvarig, Booli:
– Det allra första är att ta hjälp av en jurist vid bodelning så att allt blir rätt. Jag skulle också försöka köpa mig lite tid genom att sätta ett lite längre tillträde. Ofta handlar det om att en gemensam bostad ska säljas och två nya ska köpas, och det kan ta lite tid att hitta två nya bostäder. Om det dessutom finns barn med i bilden kanske bostäderna behöver ligga ganska nära varandra.
Björn Wellhagen, vd, Mäklarsamfundet:
– En skilsmässa eller separation innebär normalt sett bodelning och vem den gemensamma bostaden tillfaller beror på en rad faktorer. Tyvärr har det visat sig att kvinnor, bland annat på grund av generellt lägre inkomster, lättare hamnar
i kläm i sin bostadssituation vid separationer.
– Det bästa man kan göra är att spara kontinuerligt så att det finns en buffert för till exempel en kontantinsats om ingen försäljning av den gemensamma bostaden sker i samband med skilsmässan.
Visste du att

25...

… tusen, så många skilsmässor gjordes under 2018 i Sverige. Antalet skilsmässor har varierat under 2000-talet, men trenden har varit stigande. Lägst antal var det 2005 då cirka 21 000 gifta par gick skilda vägar, jämfört med 27 000 skilsmässor under toppåret 2013.

Källa: SCB