Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Så skiljer sig bopriserna efter byggår

En odyssé över olika byggnadsåldrar och arkitekturstilar.
En odyssé över olika byggnadsåldrar och arkitekturstilar.
En koll på statistiken gör gällande att det skiljer i pris beroende på en bostads byggår.
Idag är sekelskifteshus och nyproduktion nästan lika dyra, medan bostäder från miljonprogrammet och den postmoderna eran något billigare.

Kan en bostads byggår säga något om hur mycket den kommer att kosta? Kikar man på siffror från Booli på kvadratmeterpris baserat på byggår så kan vissa skillnader skönjas mellan olika decennier.

Dyrast är bostäder byggda mellan 1482-1899, tätt följt av så kallade sekelskifteslägenheter.

Sedan sjunker kvadratmeterpriserna för varje decennium fram till bostäder byggda från år 2000 och framåt.

Nyproduktion kostar mer

Faktum är att dagens nyproduktion kostar mer än bostäder med upp till 70 år på nacken.

Men vad säger egentligen prisskillnaderna och går det att dra några slutsatser om bomarknaden utifrån dessa?

Att sekelskifteslägenheter och ännu äldre bostäder kostar mer handlar i stort sett om två olika saker, menar Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli.

– Framförallt handlar det om läget. Det äldre beståndet är väldigt centralt beläget, vilket gör att priserna är högre, säger hon.

Även arkitekturen och planlösningen påverkar priset.

– Sedan spelar såklart bostadens egenskaper också in. Stuckaturer, kakelugnar och högt i tak är populärt hos många, säger hon.

Stockholms miljonprogramsbebyggelse ligger oftast i ytterstan och andra perifera lägen.

Liknande trend för villor

Även villapriserna följer samma trend, med skillnaden att hus byggda från 1980 och framåt är dyrare än 1970-79.

I en undersökning som bostadssajten Hemnet gjorde i höstas fick användarna svara på vilken byggnadsperiod som de föredrog mest. Nästan varannan person av de 2000 svarande svarade klassiska bostäder byggda mellan 1870 och 1929. Näst populärast var moderna bostäder byggda mellan 2000 och idag (23%) följt av funkisbostäder byggda mellan 1930 och 1959 (17%).

Minst populära var bostäderna byggda under den postmodernistiska eran mellan 1980 och 1999.

Populärt söka på byggår

– Det är intressant att byggåret har så stor betydelse för hur eftertraktad en bostad är. Genomsnittspriset är betydligt högre för exempelvis sekelskiftesbostäder men det finns också många bostadsjägare som föredrar modern arkitektur.

– Vi ser ett stort intresse att söka på byggår bland våra besökare, säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

Statistik

Bostadspriser och byggår