Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Hur och var ska Stockholm växa?

Mitt i:s bostadspanel.
Mitt i:s bostadspanel.
Under 2018 ökade invånarantalet med 36 000 i Stockholms län. Men hur och var växer Stockholm bäst egentligen?
Den här veckan spanar Mitt i:s bostadspanel in i framtiden och svarar på frågan: Hur och var tycker du att Stockholm ska växa?

Hur och var tycker du att Stockholm ska växa?

Matilda Adelborg, pressansvarig, Booli:
– Jag tycker att Stockholm behöver växa åt alla håll egentligen. Jag vill gärna se fler klimatsmarta bostäder vars priser är anpassade till vad människor med “vanliga” inkomster har råd med. Förutom bostäder behöver det i ett område finnas bra kommunikationer (inklusive cykelvägar!), affärer, skolor och grönområden.
– Jag hoppas att bostadsutvecklare tittar på hur människor vill bo - och bygger både hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus - inte bara den bostadstyp det går att tjäna mest pengar på.
Staffan Tell, pressansvarig, Hemnet:
– När man bygger nya områden är det viktigt att lokaltrafik och barnomsorg hänger med i planeringen. Det finns många nya stadsdelar där man underskattat hur många barnfamiljer som ska flytta in - med brist på barnomsorg som följd.
– Många stadsplanerare förespråkar förtätning, ett smart och miljövänligt resursutnyttjande. Men de som redan bor i ett område brukar ofta motsätta sig att nya bostäder byggs–få frågor väcker så heta känslor, men sällan får de med störst bostadsbehov komma till tals.
Björn Wellhagen, vd, Svenska Mäklarsamfundet:
– Att Stockholm växer är viktigt för hela landet. Det ger fler möjlighet att hitta ett boende som passar både plånbok och behov och det stärker tillväxten. När Stockholm växer är det viktigt att det sker med en blandning av olika boende - och upplåtelseformer. Innerstaden bör växa ihop med närförorterna och det kan byggas mer längs pendeltågssträckningen.
– Ett växande Stockholm handlar inte bara om att bygga mer. Det är också viktigt att rörligheten på Stockholms bostadsmarknad ökar så att det befintliga beståndet utnyttjas mer effektivt.