Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Miljonprogrammet – älskat och hatat

Fittja och Blåkulla.
Fittja och Blåkulla.
1965 bestämde riksdagen att en miljon bostäder skulle byggas på tio år.
Med miljonprogrammet skulle bostadsbristen byggas bort med moderna bostäder till överkomliga priser.

1965 bestämde riksdagen att nu fick det vara nog – den stora bostadsbristen i landet skulle byggas bort – och fort skulle det gå. På bara 10 år skulle en miljon moderna och prisvärda bostäder byggas. En vanlig tvåa skulle inte kosta mer än 20 % av en arbetarlön.

Inom miljonprogrammet, som bostadsreformen kom att kallas, blev stadsplaneringen ofta effektiviserad och likriktad – de nya områdena fylldes med butiker och service, biografer och teatrar, arbetsplatser och kyrkor och skolor.

Områdena blev ofta trafikseparerade, så att fotgängare och bilar inte behövde mötas.

Både för arbetar- och medelklass

Bostäderna byggdes för både arbetarklass och medelklass, och både kommuner och privata byggföretag byggde. En vanlig missuppfattning om miljonprogrammet är att det bara byggdes höghus, men inom programmet rymdes även radhus och småhus.

Den gemensamma nämnaren var att alla hustyper skulle byggas standardiserat och rationellt. För att få korta byggtider och låga kostnader byggdes ofta många likadana hus i ett område.

Miljonprogrammet gjorde det möjligt för många människor att flytta till ett modernt boende med varmvatten och toalett.

20 % bor i miljonprogram

1974 var det sista året av miljonprogrammet och i Stockholm hade det byggts sammanlagt 180 000 nya bostäder, lite mer än ett helt Linköping. Varje år mellan 1965-74 hade en ny stadsdel byggts i huvudstaden.

Idag består en femtedel av Sveriges bostadsbestånd av miljonprogramslägenheter.

Miljonprogrammet har ibland en negativ klang, då stora områden ligger efter i underhåll, och arkitekturen bitvis anses monoton och överväldigande.

Miljonprogramsområden i Stockholm

I Stockholm finns flera exempel på miljonprogramsområden, bland annat Akalla, Backlura, Fältöversten på Östermalm, Hjulsta, Husby, Kälvesta, Nälsta, Rinkeby, Skärholmen, Sätra, Tensta, Vinsta, Vårberg, Östberga och Bredäng.

Källa: Stockholmskällan

Fakta

Typiska stilelement

  • Husfasader i kraftiga färger som solgult, chokladbrunt
  • Ofta prefabricerade byggelement i betong
  • Ädelputsfasad med glittrande inslag
  • Djupt indragna socklar så husen ”svävar”
  • Loftgångar
  • Balkongräcken i mörkbrunbetsat trä
  • Fasader i mörkt eller gult tegel, betong­fasader med mönster eller lager av sjösten
  • Glaserat tegel eller emaljerad plåt som utsmycknad vid portar

Läsarnas arkitektur

Hur skulle du vilja att framtidens Stockholm ser ut? Vilken byggnadsstil tycker du bäst om? Skriv till oss och berätta!

Mejl: studio@mitti.se

Brev: Temaredaktionen, box 47309, 10074, Stockholm