Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Hur ska man tänka vid en ombildning?

Mitt i:s bostadspanel.
Mitt i:s bostadspanel.
Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är ett hett omdebatterat ämne. För de som får möjlighet att köpa finns det en hel del att ta ställning till innan man går vidare med affären.
Här ger Mitt i:s bostadspanel sina bästa råd kring hur man kan tänka vid en ombildning.

Vad ska man tänka på vid en ombildning?

Staffan Tell, presstalesperson, Hemnet:
– Historiskt sett har det ofta varit en god affär att vara med när hyresrätten ombildats till bostadsrätt eftersom man fått köpa bostaden billigare än marknadspriset. Det är alltså viktigt att titta på just förhållandet mellan det erbjudna priset och marknadspriset. Innan en förening köper fastigheten bör en ordentlig besiktning genomföras för att bedöma om det finns behov av renovering av exempelvis stammar, elsystem och tak vilket påverkar vilket pris som är rimligt för fastigheten.
– Om man är intresserad av att köpa loss sin bostad bör man ha en dialog med banken för att säkerställa att man kommer att kunna ta ett banklån om så krävs. Eftersom de blivande bostadsrättsinnehavarna inte alltid har erfarenhet av vad som krävs i en bostadsrättsförening kan det vara klokt att konsultera exempelvis Bostadsrätterna.
Matilda Adelborg, pressansvarig, Booli:
– En stor fördel är att det finns möjlighet att göra en god affär, eftersom du vid en ombildning kan få köpa till ett lägre pris än marknadsvärdet. Men jag avråder från att endast se det som en bra affär, fundera över om det är det här du vill.
– Ett ägt boende passar inte alla – men om du ändå hade planerat att köpa en bostad så småningom och trivs i hyreslägenheten skulle jag haka på i ombildningen.  
Björn Wellhagen, vd, Mäklarsamfundet:
– Fördelarna med att äga sitt boende är många. Historiskt har det varit den säkraste vägen för vanliga löntagare att bygga upp ett kapital. Att äga sitt boende ger också ett större inflytande över den egna boendesituationen. Samtidigt ska man vara medveten om att det också kommer skyldigheter med att vara medlem i en bostadsrättsförening och att det krävs engagemang.
– En uppenbar fördel med ombildning för individen är att man som regel får köpa lägenheten för ett pris som ligger avsevärt under marknadsvärdet. Samtidigt är det viktigt att ha med sig att en ombildning ofta är en lång och krävande process som kräver stort engagemang och mycket tid av de framtida bostadsrättsägarna, och framför allt då styrelsen.
Visste du att

20...

… tusen hyresgäster hos Svenska Bostäder och Stockholmshem erbjöds i våras att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. I de aktuella områdena är mellan 63 och 95 procent av bostäderna hyresrätter.

Källa: Stockholms stad