Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Hur ser framtidens äldreboenden ut?

Mitt i:s bostadspanel.
Mitt i:s bostadspanel.
Sveriges befolkning blir allt äldre. Hur ska framtidens äldreboenden se ut? Hur bor vi på ålderns höst?
Den frågar svarar Lokaltidningen Mitt i:s bostadspanel på denna vecka.

Hur ska framtidens äldreboenden se ut?

Staffan Tell, presstalesperson, Hemnet:
– Svenskarna är aktiva längre upp i åldern vilket kan förändra utformningen på äldreboenden framöver med nya koncept för en aktiv livsstil.
Olika samhällsfunktioner kan också komma att integreras i högre grad, det kan exempelvis innebära att äldreboende och dagis byggs på samma plats för ett större utbyte mellan unga och äldre.
– Att vi har en större andel äldre och en mindre andel som arbetar och betalar skatt kommer sannolikt leda till krav på ökad effektivisering och i värsta fall sämre kvalitet i äldrevården. Det i sin tur leder sannolikt till ökad efterfrågan på privata lösningar för de som har möjlighet. Vi kommer sannolikt även att se fler nya koncept för trygghetsboende och bostäder för målgruppen 55+ framöver.
Matilda Adelborg, pressansvarig, Booli:
– Vi blir allt äldre och det kommer att finnas fler och fler äldre människor som ska bo någonstans. Jag tror och hoppas att byggbolagen kommer börja satsa på mer behovsanpassade bostäder. Här tror jag absolut att äldre personer är en målgrupp att rikta sig mot.
– Jag tror också att vi kommer se mer smart teknik i äldre personers hem som kan göra vardagen enklare: larm som aktiveras av rösten, lås som öppnas med hjälp av fingeravtryck och lampor du inte behöver fysiskt trycka på en knapp för att släcka. Det här är ju teknik som finns idag, men som äldre verkligen borde kunna dra mer nytta av.
Björn Wellhagen, vd, Mäklarsamfundet:
– Äldres boende är en avgörande fråga för att rörligheten ska fungera på bostadsmarknaden. En anledning till att så många seniorer bor kvar i sina allt för stora villor är att det saknas bra alternativ att flytta till för den här gruppen. Vi lever allt längre och är generellt friskare långt upp i åren. Det ställer höga krav på framtidens seniorboenden, som måste vara tillgängliga och bekväma, med hög servicegrad och med goda möjligheter till social samvaro.
– För att det ska vara en attraktiv boendeform för den här gruppen måste det ligga på rätt plats också. De flesta vill trots allt bo kvar i det område som de bott länge och har sitt sociala nätverk i.
Visste du att

9,5...

… procent av de personer som är 80 år och äldre i Sverige bor på särskilt boende, där boenden för äldre ingår. 46,2 procent av de över 80 bor i flerbostadshus och 39,9 procent bor i småhus.

Källa: SCB