Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Hemliga taktikerna bakom bopriserna

Staffan Tell på Hemnet förklarar hur olika prissättningstekniker går till.
Staffan Tell på Hemnet förklarar hur olika prissättningstekniker går till.
I och med en svalare bostadsmarknad har det dykt upp olika försök att få bostäderna sålda snabbare. För dig som ska sälja eller köpa bostad kan det vara bra att veta hur du ska förhålla dig till dem.
Vi stämde av några förekommande begrepp med Staffan Tell på Hemnet.

Lockpriser kan användas för att trigga igång budgivningen. Staffan säger att det debatterades livligt för några år sedan, då många tyckte att det var problematiskt.

– Tendensen försvann i och med oron på bostadsmarknaden under hösten 2017, då det i princip inte var någon skillnad mellan utropspris och slutpris. Nu är skillnaderna lägre än för några år sedan men något högre än när den var som lägst, säger Staffan.

Ska trissa upp priset

Han nämner två teorier kring budgivning inom ekonomisk teori. Anchoring går ut på att man signalerar ett högt värde och lägger sig på ett högt utropspris, vilket ofta förekommer på en svagare marknad. Den andra teorin, bidder’s remorse, används på en hetare marknad. Då används lägre utgångspriser för att få igång budgivning och trissa upp priset.

– Det funkar dock bara när flera personer är intresserade. Generellt är bostadsmarknaden numera köparens marknad, särskilt i Stockholm där vi har ett stort utbud och relativt svag prisutveckling. Idag är alltså lockpriser inte lika vanligt, säger Staffan.

Riskfyllt med dolda bud

Dolda bud är en annan tendens som dykt upp i och med en svagare marknad, då potentiella köpare hör av sig och ger ett bud i hopp om att forcera försäljningen. Enligt Staffan har det blivit vanligare och kan stöka till budgivningen lite.

– Mäklaren är skyldig att framföra alla bud till säljaren, men det finns en risk i att nappa på dolda bud i och med att man inte vet om det är ett marknadsmässigt pris. Det kan ju finnas andra budgivare som kunnat lägga sig högre.

Nu när bankerna ofta kräver att man säljer sin bostad innan man köper en ny, kan säljaren ofta ha lite mer is i magen. När oron slog till på bostadsmarknaden vittnade mäklarna om att ett problem för rörligheten var säljarnas orealistiska förväntningar.

– Man förväntade sig ett högre pris än vad köparna var villiga att betala. Nu har man justerat sina prisförväntningar men har å andra sidan inte lika bråttom att sälja, vilket sannolikt gör att färre nappar på dolda bud.

Acceptpriset tillbaka

Accepterat pris förekommer för att signalera att man är beredd att sälja till utropspriset. När marknaden var som hetast kunde priset stiga med 10-20 procent över utropspris, vilket inte är fallet längre.

– Accepterat pris gör det lättare för köparen att orientera sig och förstå vilka bostäder som ligger inom den aktuella budgeten, eftersom marknadsläget gör att det antagligen inte kommer gå upp så mycket därifrån.