Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Funkis – ljus utblick mot framtiden

Funktionalismen kan ses över hela Stockholm.
Funktionalismen kan ses över hela Stockholm.
Funktion före form och bostäder som är som maskiner – med funktionalismens intåg i arkitekturen skulle medborgarnas vardag bli enklare och ljusare.
Idag är funkisstilen populärare än någonsin.

Begreppet ”Form follows function” myntades redan vid förra sekelskiftet av den amerikanske arkitekten Louis Sullivan och fick stort genomslag. Runt om i världen började arkitekter under 1920-talet att använda helt nya formspråk och förkastade traditionellt arkitekturtänkande och de historiska stilarna.

Bort med utsmyckningar

Byggnader skulle enligt de funktionalistiska idéerna utformas helt och hållet utifrån sin funktion: bort med utsmyckningar och klassiska förebilder, vilket ansågs förlegat.

De nya husen fick släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade fasader, platta tak och lådaktiga volymer uppbyggda av grundläggande geometriska former.

De nya materialen fick gärna vara synliga i arkitekturen

Byggnadsmaterialets inneboende egenskaper hyllades och det hetaste var armerad betong, rostfritt stål och masonit. De nya materialen fick gärna vara synliga i arkitekturen.

I Sverige fick funkisen sitt stora genombrott vid Stockholmsutställningen 1930 vid Djurgårdsbrunnsviken. Chefarkitekt var Gunnar Asplund och budskapet radikalt – folk skulle inte längre behöva bo trångt, mörkt och med dålig standard. De nya hushållen skulle vara ljusa, lättstädade och anpassade efter människorna som bodde i dem.

”Maskiner att bo i”

Enligt den franske arkitekten Le Corbusier skulle husen snarare vara ”maskiner att bo i”.

Att ta tillvara dagsljuset blev viktigt, och fönster placerades därför gärna asymmetriskt och i hörn eller burspråk för att så mycket som möjligt skulle flöda in.

Över hela Sverige växte villastäder fram men även bostadsområden med smalhus och lamellhus, gärna med rejält med luft mellan husen och gårdar med ursprunglig natur kvar.

Gärdet ett funkismekka

Stockholm är idag en stad starkt präglad av funkishus, och till skillnad från den föreliggande jugendstilen syns den långt ut i förorterna och i större upplaga.

Några typiska exempel på bostadsområden i funkissstil är Ladugårdsgärdet på Östermalm, Södra Ängby och Ålsten i Bromma men också LM-staden vid Telefonplan.

Fakta

Typiska stilelement

  • Slätputsade fasader
  • Vita eller ljusa färger
  • Asymmetriska fönster
  • Stora fönster utan spröjs, gärna vid hörn
  • Balkonger, gärna runt hörn
  • Flacka tak

Läsarnas arkitektur

Hur skulle du vilja att framtidens Stockholm ser ut? Vilken byggnadsstil tycker du bäst om? Skriv till redaktionen och berätta!

Brev: Temaredaktionen, box 47309, 10074 Stockholm

Mejl: studio@mitti.se