Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Vilka fördelar och nackdelar finns med att köpa bostad i en oäkta förening?

Mitt i:s bostadspanel.
Mitt i:s bostadspanel ger tips och råd.
Lägre avgifter men krångligare skatteregler – det finns både fördelar och nackdelar med att köpa en bostad i en oäkta förening.
Här går Mitt i:s bostadspanel igenom vad som gäller.

Vilka fördelar och nackdelar finns med att köpa bostad i en oäkta förening?

Staffan Tell, presstalesperson, Hemnet:
– En bostadsrättsförening anses oäkta när andelen intäkter som kommer från uthyrning av exempelvis butiks- eller kontorslokaler överstiger 40 procent. Fördelen med att ha mycket hyresintäkter är att avgiften kan hållas låg. Det finns bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad som inte har någon avgift alls. Den andra sidan av myntet är dock att skatten vid en eventuell vinst är högre för en bostadsrätt i en oäkta förening och att vinsten inte kan skjutas upp. En låg månadsavgift kan också anses vara en bostadsförmån som ska beskattas. Det är viktigt att tänka på att en förening kan gå från att vara äkta till att bli oäkta och vice versa. Det är därför viktigt att titta på föreningens intäkter för att förstå hur fördelningen ser ut.
Matilda Adelborg, pressansvarig, Booli:
– Med risk för att låta överdrivet negativ så ser jag faktiskt mest nackdelar. En oäkta förening beskattas som en näringsfastighet, eftersom föreningen har merparten lokaler. Det är negativt för de boende. Om du säljer en bostad i en oäkta förening med vinst så får du till exempel inte göra uppskov på vinstskatten. Du betalar dessutom högre vinstskatt den dag du säljer.
– Något positivt är att oäkta föreningar ofta har ganska god ekonomi då de har majoriteten lokaler som ger en inkomst. Det betyder att avgifterna kan vara lite lägre och att risken för avgiftshöjning kanske minskar något.
Björn Wellhagen, vd, Mäklarsamfundet:
– Det är en ganska komplex fråga där nackdelarna för den enskilde bostadsrättsinnehavaren främst är skattemässiga, med högre reavinstskatt och ingen möjlighet till uppskov. I oäkta föreningar kommer ofta en stor del av intäkterna från lokalhyror och garageplatser. Det gör att avgifterna ofta kan hållas lägre än i äkta föreningar. Marknadsvärdet för en bostadsrätt i en oäkta förening brukar däremot ofta vara lägre än ett jämförbart objekt i en äkta förening.
Visste du att

4219

kronor var den genomsnittliga månadsavgiften i en nybyggd bostadsrätt på tre rum och kök under 2018.

Källa: SCB