Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Får det lov att vara ett Attefallshus?

Amalia heter modellen från Nordcabin.
Amalia heter modellen från Nordcabin.
De bygglovsbefriade Attefallshusen har blivit populära i Sverige. Idag finns en uppsjö av nyckelfärdiga modeller att välja mellan.
Husen får vara max 25 kvadrat, men enligt förslag från Boverket kan ytan komma att utökas till 30.

När den bygglovsbefriade Friggeboden infördes 1979 var det vanligt att dessa, då 10 kvadratmeter stora, byggnader följde den övriga bebyggelsens stil för att smälta in. I takt med att dessa blivit större, numer 15 kvadrat, och kompletterats med Attefallshusen på 25 kvadrat har stilarna blivit friare och modigare.

Idag är marknaden för Attefallshus stor, och de finns att få i alla möjliga stilar och utföranden.

De flesta, kring 80 procent av Attefallshusen, byggs för att användas till bostäder eller uthyrning, enligt attefallshus.se.

Enligt Boverket, som utrett frågan om att öka ytan till 30 kvadrat, är förhoppningen hos en fjärdedel av Sveriges kommuner att nya regler skulle göra att fler hus byggs och på så sätt hjälper till att minska bostadsbristen.

Ändrade regler på gång

Attefallshusen kan bli större

  • Attefallshus kallas de bygglovsfria hus som infördes av den borgerliga regeringen 2014, och fick sitt namn efter dåvarande bostadsministern Stefan Attefall.
  • Husen, som får vara max 25 kvadratmeter, måste dessutom byggas intill ett befintligt bostadshus. Byggnaden måste placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen annars krävs grannars medgivande. Taknockshöjden får vara maximalt 4 meter.
  • Förhoppningen 2014 var att Attefallshusen skulle leda till att fler bostäder byggdes, men riktigt så har det inte blivit. Av de drygt 20 000 Attefallshus som byggts mellan 2014-2017 har bara 3 500 av dessa blivit just bostadshus, enligt siffror från Boverket.
  • Hösten 2017 gav regeringen Boverket i uppdrag att utreda om husens yta skulle kunna utökas till 30 kvadrat. Än har inget beslut tagits i frågan, men skulle beslut fattas efter sommaren kan de nya reglerna bli verklighet redan till 1 januari 2020.

Vilket hus gillar du bäst?

Fjällnäs
Fjällnäs från Baseco kostar från 99 900 kr.
Trend Panorama
Trend Panorama från Attefallsverket kostar 569 900 kr.
Amalia
Amalia från Nordcabin kostar från 65 395 kr.
Glass House
Glass House från Attefallshus.com kostar som byggsats 279 000 kr, nyckelfärdigt 629 000 kr.