Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Ett postmodernt Stockholm

Bofills båge och Södra station är exempel på postmodernistisk arkitektur.
Bofills båge och Södra station är exempel på postmodernistisk arkitektur.
Alviks torg och Söderhallarna är också postmoderna byggnader.
Alviks torg och Söderhallarna är också postmoderna byggnader.
Med postmodernismen lämnade arkitekterna modernismens formspråk och började leta inspiration från tidigare stilar. Svensk funktionalism fick ge vika för lekfullhet i utformning och mer dekorativa utsmyckningar – och laxrosa blev fasadfärgen nummer ett.

Postmodernism betyder ungefär ”efter modernismen”, den byggnadsstil och arkitekturideologi som varit rådande sedan 30-talet. I Sverige gick modernismen framförallt under namnet funkis, från funktionalism, men kring 1970 och framåt började nya idéer växa fram.

Till skillnad från modernismen är postmodernismen inte en enhetlig stil, utan snarare en blandning av olika historiska stilar.

Syftet med postmodernismen var delvis att kritisera modernismens ideologi av kollektivitetstänk och utopiska framtids-visioner, och låta det rationella och praktiska ge vika för något mindre idealistiskt och mer ”folkligt” levande.

60- och 70-talets rivningar i Stockholm hade också väckt starka reaktioner, och en vilja att bevara och renovera äldre byggnader istället för att jämna dem med marken för att bygga nytt.

De många såren i staden efter rivna hus ersattes med fyllnadshus, gärna med stenstadens kvartersstruktur och historiserande arkitektur som inspiration.

Modernismens avskalade fasader ersattes med återigen rika och synliga detaljer som spröjsade fönster, pelare, burspråk och färgglada fasader, vilket gav mer variation i stadsbilden.

Postmodernistiska hus kan se väldigt olika ut, och ofta har arkitekterna blandat olika tidigare stilar, antingen som en pastisch eller ”härmning”, eller bara med rika dekorationer. Aprikosa och laxrosa fasader och röd granit blev populärt på vissa av tidens hus.

Några exempel på postmodernistisk arkitektur är till exempel Bofills båge, Södra stationsområdet och Söderhallarna på Södermalm, men även området kring Alviks torg. Bofills båge är något så ovanligt som en pastisch på ett renässanspalats med bostäder i, ett folkets palats ritat av den spanske arkitekten Ricardo Bofill, som även ritat liknande byggnader nere i Europa.

Husen vid Alviks torg ritades av Sune Malmqvist, och bär inspiration från klassisk arkitektur.

Fakta

Typiska stilelement

  • Burspråk
  • Loftgångar
  • Klassiska fasadutsmyckningar
  • Dekor som saknar konstruktiv funktion
  • Laxrosa, aprikos­färgade fasader
  • Röd kvarts som fasadsten
  • Snedställda hörn
  • Pelare
  • Livlig och varierad arkitektur
  • Lekfullhet, dekoration och svulstighet

Läsarnas arkitektur

Hur skulle du vilja att framtidens Stockholm ser ut? Vilken byggnadsstil tycker du bäst om? Skriv till oss och berätta!

Mejl: studio@mitti.se

Brev: Temaredaktionen, box 47309, 10074, Stockholm