Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Ett nationalromantiskt Stockholm…

Tegel och nationalromantik = sant.
Tegel och nationalromantik = sant.
Efter jugendstilens sirliga blommor och blad blev det inhemska på modet.
Arkitekturen under nationalromantiken sökte sig bitvis bort från naturen för att istället undersöka och upptäcka det lokala och nationella kulturarvet.

Den nationalromantiska eran inom arkitekturen kom efter jugendepoken, men något senare i Sverige än i exempelvis England. Det nationalromantiska Sverige hämtade sina förebilder i äldre svensk arkitektur, till exempel allmogestil, vasatidens slott eller stormaktstidens barock.

Material som trä, tegel och natursten var vanliga.

Det som byggdes fick gärna se hantverksmässigt ut, helt i stil med svensk byggtradition. Här fanns en längtan efter att återknyta med gamla svenska ideal och minnas den tid som flytt.

Fasader i brunt tegel var vanligt, eller tjärade träväggar eller träväggar målade i rödbrunt eller mörkgrönt.

Knutar, foder och fönster målades ofta vita, bruna eller gröna.

I Stockholm finns flera monumentalbyggnader i denna typiska nationalromantiska stil, till exempel skolorna Östra Real och Tekniska Högskolan och Stockholms Stadion.

Andra exempel på hus där arkitekten hämtat inspiration från helt annat håll är Stockholms stadshus, utformat som en italiensk borg med orientaliska drag, eller Rådhuset i grov medeltida stil och Nordiska Museet som ser ut som ett renässanspalats.

Den mest sammanhållna stadsdelen med nationalromantisk arkitektur är Lärkstan på Östermalm, men fina exempel på villor finns även i Stocksund, på Djurgården och i Djursholm.

Fakta

Typiska stilelement

  • Natursten, gärna som fundament till hus.
  • Mörkt tegel, gärna brunt
  • Branta tak med takkupor
  • Småspröjsade fönster
  • Bruna eller mörkgröna träfasader
  • Inspiration från Sveriges historia
  • Asymmetrisk planlösning

Jugend – byggnadsstil med inspiration från naturen

Funkis – ljus utblick mot framtiden

50-tal och den moderna ABC-staden

Miljonprogrammet – älskat och hatat

Ett postmodernt Stockholm