Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Jugend – byggnadsstil med inspiration från naturen

Centralbadet, Adolf Fredriks kyrkogata 13 samt Hotell Clara på Sveavägen.
Centralbadet, Adolf Fredriks kyrkogata 13 samt Hotell Clara på Sveavägen.
Organiska former, växtslingor och böljande linjer. Jugend är en stilart som uppkom inom arkitektur och andra konstformer som en reaktion mot industrialismens likformighet och traditionella historiserande stilar.

Kring förra sekelskiftet introducerades den stil som i Sverige kom att kallas Jugend, efter det tyska ordet för ungdom. Stilen och namnet innebar ett efterlängtat uppbrott från det mörka och strikta 1800-talet, som i stor utsträckning varit historiska nystilar. Här kom istället något med förnyelse och ungdomlig friskhet!

Den nya stilen, som i Frankrike kom att kallas Art Nouveau och i England Modern Style, spreds snabbt över hela Europa och blev fort dominerande.

Inspirationen kom från naturen med dess mjuka formspråk, men även till viss del från den engelska Arts and Crafts-rörelsen.

Blomblad, sirliga bladslingor, insekter, välvda trädstammar och frukter fick utgöra dekor i såväl arkitektur som inom konstindustrin. Även kvinnofigurer i böljande klänningar var vanligt. Det symmetriska idealet fick ge vika för asymmetri.

Tack vare nya material som blivit tillgängliga i och med industrialiseringen, som gjutjärn och glas i kombination, blev det lättare att bygga i en mjukare stil till ett fördelaktigt pris. På så vis kom den tidigare likformighet som uppstått med industrialiseringen att leda till större stilvariation.

I Stockholm är bland annat Centralbadet och Engelbrektskyrkan två exempel på svensk Jugend. Men även inom bostadsarkitekturen slog stilen igenom, och den som höjer blicken en aning från gatan kan än idag se rikt ornamenterade hus, framförallt på Östermalm, i Vasastan och i City.


Läsarnas arkitektur

Hur skulle du vilja att framtidens Stockholm ser ut? Ska vi blicka bakåt eller framåt, eller både och. Vilken byggnadsstil tycker du bäst om? Skriv till redaktionen och berätta!

Mejla till studio@mitti.se

Fakta

Typiska stilelement

  • Växtslingor, blad och blommor
  • Djur, ofta trollsländor eller andra insekter
  • Organiska former med inspiration från naturen
  • Kvinnofigurer i böljande klänningar
  • Rundade burspråk
  • Rundade fönster