Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Stressad? Du kanske lider av naturbrist!

Låt sinnet vara din guide i skogen.
Låt sinnena vara din guide i skogen.
Allt fler i vår uppkopplade tidsålder upplever stress och psykisk ohälsa.
I Japan har detta sedan länge motats bort med så kallade skogsbad, då det visat sig att stressade personer ofta lidit av ”naturbrist” och mått bättre av att gå runt i skogen.

Praktiken med skogsbad kommer från 80-talets Japan där skogsbadning – eller shinrin-yoku – blev ett populärt sätt att koppla av. Det japanska ordet shinrinin betyder ”skog” och yoku betyder ”bad.” Så shinrin-yoku betyder att bada i skogsatmosfär eller att ta in skogen genom våra sinnen.

Det är inte träning, vandring eller jogging, utan helt enkelt att bara vara i naturen och bli en del av den genom våra sinnen: syn, hörsel, smak, lukt och beröring.

Skogsbad beskrivs som en bro

Shinrin-yoku beskrivs ofta som en bro, och genom att öppna våra sinnen överbryggar ”badet” klyftan mellan oss människor och naturens värld.

Skogsbad utförs genom att man mållöst och långsamt går genom skogen och låter sinnena vara ens guide. Det är inga tidskrav inblandade, och det spelar ingen roll om du inte kommer någonstans, utan bara går ett steg i taget.

Stress är något de flesta av oss har alldeles för stor erfarenhet av idag. Människor behöver varva ned, sakta in och låta hjärnan återhämta sig för att må bra. Nutida forskning visar att naturen är en utmärkt miljö för att göra just detta, vilket kan förklara varför skogsbad blivit en trend i tiden.

Naturbrist kan vara en orsak

En forskargrupp började forska på hur naturen påverkar vår hjärna och kropp och kom fram till häpnadsväckande resultat. Orsaken till ohälsan ansåg de vara ”naturbrist”. De utvecklade en metod där människor fick följa en guide i natursköna omgivningar och öppna sina sinnen för vad naturen bjuder.

Idag finns det flera skogsguider som erbjuder turer ut i naturen för den som vill lära sig skogsbada, bland annat har konstmuseet Artipelag på Värmdö under hösten anordnat vandringar i den vackra omgivande naturen.

Men namnet till trots behöver du inte befinna dig just i en skog för att utöva badet, det går lika bra med en plats där det finns träd, eller varför inte en sjö eller vid havet?