Tema-sidorna produceras av Lokaltidningen Mitt i:s kommersiella redaktion, Mitt i Studio. Temaredaktör Love Lind studio@mitti.se 08-550 550 92

Hur många har en demenssjukdom?

Demens är en av världens vanligaste sjukdomar.
Demens är en av världens vanligaste sjukdomar.
Demens är en av Sveriges och världens vanligaste sjukdomar. Idag står samhällskostnaderna för att ta hand om demenssjuka för lika mycket som cancer, hjärt/kärl och stroke tillsammans.

130 000 – 150 000 personer i Sverige beräknas ha en demenssjukdom. Varje år insjuknar 20 000 – 25 000 personer.

60–70 % av dessa har Alzheimers sjukdom.

8 % av alla som är 65 år eller äldre, 20 procent av alla över 80 år och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom.

100 olika typer av demenssjukdomar är kända idag. Många har flera diagnoser samtidigt, till exempel Alzheimer och vaskulär demens. Lewy Body-demens och frontallobsdemens är exempel på andra demenssjukdomar.

2030 beräknas 180 000 – 190 000 svenskar ha en demenssjukdom.

2012 var samhällskostnaden för demens uppe i 63 miljarder, ungefär lika kostsam som cancer, hjärt/kärl och stroke tillsammans.

2050 beräknas 250 000   svenskar ha en demenssjukdom.

47 miljoner personer i världen beräknas ha en demenssjukdom.

10 miljoner insjuknar varje år, en person var tredje sekund.

2030 beräknas 75 miljoner människor i världen ha en demenssjukdom och 2050 cirka 131 miljoner.

68 % av de som drabbas av demens 2050 förväntas bo i låg- och medelinkomstländer.

Källa: Socialstyrelsen, Alzheimersverige.se