Vårdcentraler i Skärholmen får extra pengar – Vårberg i topp

Vårbergs vårdcentral.
Störst procentuell andel av de extra pengarna går bland annat till Vårbergs vårdcentral.
Regionen skjuter till 90 miljoner kronor extra i ersättning till vårdcentraler och husläkarmottagningar. Vårbergs och Skärholmens vårdcentraler är bland dem som kammar hem högst ersättning.
Men oppositionen anser att satsningen i praktiken är en besparing.

Vårdcentralerna får 90 miljoner kronor extra i år. Mer betalt för vårdtunga patienter och för hemsjukvård. Förhoppningen är också att det ska öppna nya vårdcentraler.
Men oppositionen anser att satsningen i praktiken är en besparing.

Vårdcentraler och husläkarmottagningar får nu dela på 90 miljoner kronor extra, en höjning av ersättningen med 1,5 procent, för att klara sitt uppdrag.

– I debatten låter det som att det inte skjuts till några pengar, men det gör det, säger regionrådet Anna Starbrink (L).

– På fyra år har ersättningarna ökat med 820 miljoner, säger koalitionskollegan Tobias Nässén (M).

Listning ger pengar

Regionen betalar ut ersättning till vårdcentralerna enligt en modell där ålder, sociala omständigheter och vårdtyngd viktas.

Det som nu ger extra klirr i kassan är en höjning av ersättningen för de patienter som är listade på vårdcentralen. Många äldre, socialt utsatt och vårdtunga patienter ger mer pengar.

Blir en besparing i praktiken

Talla Alkurdi

Men oppositionen köper inte resonemanget.

– Det täcker inte höjda hyror och lönehöjningar, och blir i praktiken en besparing. Och då ska man veta att först ville de blågröna sänka ersättningen, men det mötte motstånd, och det ändrades till plus 1,5 procent, säger oppositionsrådet Talla Alkurdi (S).

Socialdemokraterna har föreslagit en satsning på 100 miljoner utöver de 90 som nu skjuts till. De vill också slopa kravet på att de vårdcentraler som inte är privata ska leverera vinst till regionen.

Mest till stora vårdcentraler

På Capio vårdcentral Nockebyhöjden, Vårbergs vårdcentral och Rinkeby vårdcentral gör de extra pengarna störst skillnad. Där är den procentuella ökningen störst i förhållande till den nuvarande omsättningen.

I kronor räknat är det Boo vårdcentral, Capio vårdcentral Ringen, Liljeholmens vårdcentral, Gustavsbergs vårdcentral och Huddinge vårdcentral som får mest, över en miljon kronor.

Det enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens preliminära beräkningar.

Hemsjukvård ska avlasta

20 miljoner av extrapengarna går till hemsjukvården, där vårdpersonal åker hem till patienter som vårdas i hemmet.

– Vi vill få ett bättre flöde från sjukhusen för att avlasta dem, säger Tobias Nässén.

Dessutom görs en satsning för att fler vårdcentraler ska etableras. De får dubbelt betalt för varje patientbesök under det första året.

– Förhoppningsvis gör det att fler öppnas, säger Anna Starbrink.

Fler ska ha vård

Men Region Stockholm växer, med 33 500 personer om året, eller med 1,4 procent om året. Höjningen av ersättningen till vårdcentralerna på 1,5 procent äts i princip upp av folkökningen.

– Även sjukhusen har fått en uppräkning med 1,5 procent. Vi kan inte höja ersättningen mer, eftersom vi har kostnader inom andra områden, som öppnandet av närakuter till exempel, säger Anna Starbrink.

Den extra 90-miljonerssatsningen beslutas i avtalsutskottet den 5 februari.


Så mycket extra får din vårdcentral

Ökning i kronor och procent. Hitta din vårdcentral med sökfältet.

Några vårdcentraler, som ingår i ett projekt med ny ersättningsmodell, får inga extra pengar.

[table id=13 /]

Källa: Region Stockholm