Tyresös äldre får träffpunkt i kyrkans lokaler

Tyresö får träffpunkt för äldre
Träffpunkten öppnar på kyrkans nedervåningen, i lokaler som tidigare har hyrts ut till företag.
Tyresö får sin första kommunala träffpunkt för äldre. I vår öppnar den i lokaler som tillhör Bollmoradalens kyrka.
– Det är helt fantastiskt att vi har kommit såhär långt, säger Sylvia Ljungdahl, medlem i aktionsgruppen som krävt en träffpunkt.
En till är på gång i kommunen.

Den 31 oktober 2016 samlades över 100 pensionärer vid Wättingestråket för uppropet ”Nu kan vi inte tiga längre”. De saknade träffpunkter för sociala och fysiska aktiviteter, vilket var upprinnelsen, som Mitt i Tyresö skrev om då.

Nu står det klart att Tyresö kommer att få en träffpunkt för äldre i lokaler som tillhör Bollmoradalens kyrka.

– Det är helt fantastiskt att vi har kommit såhär långt, säger Sylvia Ljungdahl, medlem i aktionsgruppen ”För en bättre äldreomsorg i Tyresö”.

120 äldre upp till kamp

Varför är en träffpunkt viktig?

– Det vi vill främst komma åt är ensamheten. Många äldre förlorar sin partner och också funktioner i kroppen. Vi vill att det ska finnas en plats dit alla som vill får komma och ha det trevligt.

Sylvia poängterar att det finns tillfällen – som föreningar står bakom – där äldre kan mötas i dag.

– Men det är viktigt med en träffpunkt som inte är bunden till föreningar, där det också går att få kontinuitet i öppettider.

Startar tidig vår

Alla från 65 är välkomna till träffpunkten, poängterar Tony Thorén (L), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

– Man behöver inte vara biståndsbedömd eller ha hemtjänst, säger han.

Kommunen får tillgång till lokalen i januari. Målet är att träffpunkten startar tidig år. Preliminärt kommer den att ha öppet på vardagar klockan 9–16, enligt Tony Thorén.

Tony Thorén L Tyresö

Tony Thorén (L). Foto: Jenny Puronne/Slottstudion

Vad kommer att hända i träffpunkten?

– Vi har inte satt det helt än. Vi tror att det är viktigt att innehållet får växa fram utifrån besökarnas intressen och behov. Vi ser att det till exempel kan vara balansskola, datamognad för äldre eller föreläsningar om aktuella ämnen. Vi vill att föreningar också hjälper till med aktiviteter, säger Tony.

Kommunen kommer att ha en samordnare.

– Vi ser också att den delvis kommer bemannas av hemtjänstpersonal.

Kyrkan hyr ut lokalen

Träffpunkten startar på nedervåningen i kyrkan.

– Lokalen har egen ingång och har tidigare hyrts ut till företag, säger kyrkoherde Helena Forsberg.

Församlingen hyr ut lokalen till kommunen.

– Man måste ta ut en hyra för att hyresavtal ska gälla, men det är verkligen ingen marknadsmässig hyra för vi vill samverka med kommunen i det här. Vi vet att en träffpunkt är efterfrågad. Men det är viktigt att säga att det är en kommunal verksamhet. Kommunen står för bemanningen och programmet, säger kyrkoherde Helena Forsberg.

En till på gång

Det politiska styret i Tyresö – S, L och MP – har som mål att under mandatperioden öppna en mötesplats i varje kommundel. Enligt Tony Thorén står Trollbäcken näst på tur.

– Förhoppningsvis någon gång innan midsommar nästa år, säger han.