Tyresöborna gillar sin kommun – nästan mest i landet

Tyresö
Tyresöbor har fått svara på hur de tycker det är att leva och bo i Tyresö.
Tyresö utmärker sig i en ny undersökning. Tyresö är en mycket bra plats att bo och leva på, svarar sex av tio Tyresöbor. Lika många skulle starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.
Bara enstaka kommuner får högre betyg.
Fakta

Så nöjda är Tyresöborna

Tyresös index för olika frågeområden jämfört med samtliga kommuner.

100 är maxvärdet. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för nöjd går vid 55 och över 75 räknas som mycket nöjd.

För varje frågeområde finns det en felmarginal i index för Tyresö. Den varierar mellan +/- 1,6 till 3,4.

Undersökningen gjordes i höstas. 39 procent av de Tyresöbor som fick undersökningen svarade på den.

135 av landets 290 kommuner är med i undersökningen.

Källa: SCB:s medborgarundersökning 2019

Resultatet av SCB: senaste medborgarundersökning har kommit.

Tyresöbor har fått svara på hur de tycker det är att att leva och bo i Tyresö, hur de ser på kommunens verksamheter och sitt inflytande.

Över 400 Tyresöbor deltog.

”Jag rekommenderar alla att flytta hit”

62 procent svarade att de är mycket nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på. Närmare hälften av landets kommuner – 135 stycken – är med i undersökningen. Sju kommuner får ett bättre resultat.

Fler än sex av tio Tyresöbor svarar också att de starkt skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Nio kommuner rankas högre än Tyresö i den frågan.

Över snittet

Genom ett index för olika frågeområden går det att jämföra Tyresö med genomsnittet för samtliga kommuner.

Tyresö hamnar över snittet i de flesta områden.

”Rekommendation” och ”idrotts- och motionsanläggningar” är tydligast över.

”Gymnasieskolan” hamnar mest under snittet. Tyresöborna är något mindre nöjda än snittet när det gäller till exempel äldreomsorg och arbets- och utbildningsmöjligheter.


Så nöjda har Tyresöborna varit tidigare

Tyresös tidigare sammanfattande betygsindex för undersökningens tre huvudområden.

Nöjd-Region-Index: hur Tyresöborna bedömer Tyresö kommun som en plats att bo och leva på

Nöjd-Medborgar-Index: hur Tyresöborna bedömer kommunens verksamheter

Nöjd-Inflytande-Index: hur Tyresöborna bedömer möjligheterna till inflytande i Tyresö kommun

Källa: SCB:s Medborgarundersökning 2019


Analysen inte gjord

Tyresö kommun deltog i SCB:s undersökning förra året och innan dess vanligtvis vartannat år.

– Vi har valt att delta varje år nu för att vi ska kunna ha en bättre uppföljning och kunna jämföra resultaten bättre, säger Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef vid Tyresö kommun.

Vi vill ta reda på hur Tyresöborna upplever kommunen

Varför är ni med i undersökningen?

– Vi vill ta reda på hur Tyresöborna upplever kommunen och servicen så vi kan ta till oss det i vårt ständiga förbättringsarbete. Det här är ett jättebra betyg på vad Tyresöborna faktiskt tycker.

Vad kommunen planerar att göra med anledning av årets resultat är för tidigt att säga, menar hon.

– Resultatet kom strax före jul så analysen är inte gjord än. Vi har skickat ut den till verksamheterna för en närmare analys så vi får återkomma med vad vi planerar att göra och hur vi ser på resultatet, säger Charlotta.