Tyresö på 2020-talet – vi blickar in i det nya decenniet

spåkula tyresö
Spåkulan avslutar vår sex delar långa artikelserie.
Det har varit byggboom i Tyresö under 2010-talet – decenniet då Tyresö varken fick ett kulturhus eller spårbilar men däremot ett nytt politiskt styre och en skyskrapa.
Vi blickar in i 2020-talet.

Tyresö har fått över 2 400 nya bostäder de senaste tio åren. Nya hem har vuxit fram i tidigare obebyggda områden. På andra håll har gamla hus fått ge plats för nya.

Hyreshus rivs för nya hyreshus

Men vad kan Tyresöborna vänta sig de kommande tio åren?

Ett är klart – att det byggs lika mycket. Kommunen planerar för 3 000 nya bostäder det kommande decenniet. Norra Tyresö centrum ska till exempel stå klart om sex år och gamla sommarstugeområden kommer förändras med nya vägar och kommunalt vatten och avlopp.

Tyresö om tio år: Tusentals nya invånare och bostäder

Vilka kommer att styra Tyresö efter valet 2022? Senaste valet – när Alliansen fick kliva åt sidan – visar att det mesta kan hända.

Spåkulan är säker på en sak. Kulturhuset är en fråga som – liksom det senaste decenniet – kommer att fortsätta debatteras.

I dag har Tyresö 48 000 invånare.

Om tio år pekar prognosen på att det bor 6 000 fler människor i Tyresö.