8,5

procent av eleverna i Stockholms stad fick studiebidraget indraget under läsåret 2012/2013 på grund av skolk. CSN:s skärpta regler gör att rekordmånga elever mist bidraget.