Ny supermetod ska kapa polisens arbetsbörda

polis spanar stockholm
Lagändring ger polisen möjlighet att snabbare avsluta enklare brott, som snatterier, olaga körningar eller narkotikabrott.
Nu ska det ta veckor istället för månader – eller år – att avsluta enklare typer av brott.
Nu har polisens nya "snabbspår" kommit till innerstan.
Frågan är hur rättssäkert det är.

En ny metod inom polisen har precis nått innerstan, ett ”snabbspår” som ska korta utredningstiderna för enklare typer av brott.

Arbetssättet har varit på försök i norra Stockholm, men har sedan 13 januari använts i innerstan.

Det hela handlar om att snabbare få ett avslut när någon tas på bar gärning vid enklare typer av brott, som till exempel snatteri (ringa stöld), narkotikabrott eller olovlig körning.

Utredning avslutas direkt

Metoden bygger på att patrullen på plats gör ett grundligare arbete, hör den misstänkte och alla vittnen och säkrar bevisning.

På det sättet kan utredningen ofta slutföras direkt. Ett förslag på bötesbelopp kan skrivas ut på plats via en fullmakt från rätten. Eller så kan den misstänkte delges en tid för rättegång redan på brottsplatsen. Om den misstänkte sedan väljer att inte dyka upp vid rättegången så kan hen dömas i sin frånvaro.

– Det är juvelen i kronan, säger Tomas Granlund, kommissarie vid krimjouren på Citypolisen.

Tidigare blev uppåt hälften av alla huvudförhandlingar i tingsrätten inställda eftersom den misstänkte inte dök upp, enligt polisen.

20 procent fler dömda i Solna med rättsligt snabbspår

Fakta

Så fungerar snabbspåret

  • Försöket drog i gång redan 2018 i lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby, men ska nu införas i hela polisregion Stockholm.
  • Snabbspåret omfattar brott som har fängelse högst tre år i straffskalan och där det inte krävs någon omfattande utredning. Den misstänkte ska tas på bar gärning och utredningen ska kunna starta omedelbart och pågå i max tre veckor.
  • För polisen gäller det alltså att avsluta ärendena ute på brottsplatsen eller i ett så tidigt skede som möjligt. Det här sättet att jobba minskar antalet överlämningar och processen i rättskedjan går snabbare. Målet är det brottet ska upp i tingsrätten inom sex veckor.
  • Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag och utöver Polismyndigheten deltar flera andra myndigheter i försöket, bland annat Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården.
  • Tanken är att metoden på sikt ska spridas till resten av landet.
Källa: Polismyndigheten

Andra stora fördelar är att återfallande kriminella snabbare försvinner från gatan, att de straffas för fler brott och att ärenden inte längre läggs på hög hos överbelastade utredare.

– Det ger lokalpolisområdet en större möjlighet att jobba med grova brott, säger Tomas Granlund.

Fick böta 21 000 kronor

Sedan 13 januari har 128 brott i innerstan behandlats med den nya metoden. Målet är att handlägga 4 000 ärenden i år.

Ett exempel när metoden redan använts var när en man snattade för 200 kronor i en butik, han scannade inte alla varor och blev påkommen.

Mannen erkände brottet, polisen skrev ett förslag på bötesbelopp på plats. Mannen accepterade och ska nu böta 21 000 kronor, 30 dagsböter.

– Straffet i sig är ganska ringa, men bötesbeloppet blev högt på grund av hans höga årsinkomst, säger Tomas Granlund.

Kritik för rättsosäkerhet

Nackdelar då? Det skulle vara rättssäkerheten.

– Blir man föremål för polisens intresse kan man tänka att man säger vad som helst för att komma därifrån, säger försvarsadvokat och straffrättsexperten Ulrika Borg till Svt.

Hon ser dock också stora fördelar, när det inte längre dröjer uppåt flera år innan ärendet hamnar i domstol.

Polisen ser inga stora nackdelar.

– Vi kommer aldrig att tvinga någon att göra något. Men de flesta vill ha ett snabbt avslut och accepterar polisens förslag på plats, säger Tomas Granlund.