Studentlägenheter och hotellhem i Vårberg kan säljas

Byholmen 2, Micasa studentlägenheter, hotellhem och vårdboende, Vårholmsbackarna i Vårberg
Efter krav på ökat eget kapital: Nu kan studentlägenheterna och hotellhemmet på Vårholmsbackarna säljas.
Stockholms stad vill sälja husen för hotellhemmet, vårdboendet och studentlägenheterna på Vårholmsbackarna.
Beslut fattas av Micasa Fastigheter på onsdag.

Micasa Fastigheter måste öka det egna kapitalet, enligt ägardirektiv från Stockholms stad för 2019. Därför vill de nu sälja Byholmen 2 i Vårberg som innefattar fyra hus på Vårholmsbackarna.

I husen finns i dag studentlägenheter, hotellhem, vårdboende, restaurang och en festvåning.

– Vårt uppdrag är att jobba mot stadens egna verksamheter och inte mot privata aktörer så någon annan får ta hand om huset och utveckla det, säger Gunnar Kempe på Micasa Fastigheter.

Vem fastigheten är tänkt att säljas till och vad den ska kosta är ännu inte klart.

– Vi får se vad vi får för intressenter. Det här är ett första steg, säger Gunnar Kempe.

Beslut om försäljningen fattas av Micasa Fastigheter den 12 juni.