Kostnad för nya äldreboendet ett frågetecken

Karta Tyresö
Boende på Björkbacken ska flyttas till det nya kommunala boendet i etapp två.
Björkbackens äldreboende ska avvecklas och ett nytt ska byggas i Tyresö centrum. Men hur mycket det kommer att kosta kommunen att driva det nya boendet är oklart.

Nyligen beslutade den styrande majoriteten i Tyresö att Björkbacken ska avvecklas och att brukarna i två etapper kommer att flyttas över till nybyggda äldreboenden i kommunen.

I första hand det privata boendet Villa Basilika, och sedan till det nya äldreboendet som ska stå klart i Tyresö centrum år 2020.

– Den här lösningen är också bättre för de boende, som slipper evakueras flera gånger. Med nybyggnation behöver de bara flytta en gång, säger Anna Lund (KD), vice ordförande i socialnämnden. 

”Omöjlig fråga”

Bakgrunden till det debatterade beslutet att avveckla Björkbacken var att arbetsmiljöverket krävt stora renoveringsåtgärder för att det skulle få drivas vidare. Det skulle, enligt kommunens prognos, kosta 35 miljoner kronor att renovera till rätt standard.

Det nya boendet ska byggas och ägas av fastighetsbolaget Hemsö och Tyresö kommun kommer att hyra lokalerna.

Hur mycket beräknas det nya äldreboendet kosta kommunen?

– Det är egentligen en omöjlig fråga att svara exakt på i förväg, men vi har ingen anledning att tro att det blir dyrare dygnskostnad än på Villa Basilika, säger Anna Lund (KD).

46 miljoner per år

På Villa Basilika kommer det att finnas 63 demensplatser.Varje plats kostar kommunen 2 005 kronor per dygn att hyra. Den totala kostnaden för alla platser blir då cirka 46 miljoner kronor – per år.

På det planerade äldreboendet i centrum kommer det att finnas 72 platser, både demensplatser och somatiska platser.

– Viktigt att särskilja är att demensplatser är något dyrare än somatiska platser, säger Anna Lund. 

Föreningarnas krav: ”Riv upp beslutet”

Ingen färdig kalkyl

Men i nuläget finns det ingen kalkyl på hur mycket det kommer kosta kommunen att hyra platser på det nya boendet.

– Det är först när förvaltningen tagit fram den ekonomiska planen för det nya boendet som kommer drivas i kommunal regi som det kommer gå att jämföra med kostnaderna för Villa Basilika, säger Anna Lund och fortsätter:

Men vi bedömer att kostnaden för en demensplats i kommunal regi kommer att vara i nivå med en på Villa Basilika.

25 korttidsplatser

En annan sak som har varit omdiskuterat i samband med Björkbackens nedläggning är vad som händer med korttidsplatserna i kommunen.

– Det planeras i dagsläget inga korttidsplatser på det nya äldreboendet.  Ambitionen är att framöver upphandla korttidsplatser på nybyggda äldreboenden inom kommunen, säger Anna Lund.

Hur många planerar ni att upphandla?

– Upphandlingen kommer att ske i samband med att Björkbacken läggs ner helt och som vi ser det idag så handlar det om ungefär 25 korttidsplatser, men det ska självklart analyseras innan upphandlingen sker.