380 små hyresrätter, skola och vårdboende planeras i Vårberg

Nya lägenheter, 380 hyresrätter, skola, förskola, vårdboende vid Vårbergs sjukhem. Vårbergsvägen.
Nya lägenheter, skola, förskola och vårdboende planeras inom det blå området.
380 nya hyreslägenheter planeras i Vårberg. Området föreslås också få ny skola, ny förskola samt ett vårdboende.
Den 13 juni fattar exploateringsnämnden beslut om markanvisningar.

Området runt Vårbergs sjukhem är på väg att förvandlas. Fastighetsaktiebolaget Vårbergstoppen och Fastighets AB Vårholmen som tagit över marken av Stockholms stad planerar nu att bygga 380 nya hyreslägenheter i området på Vårbergsvägen .

– Det blir relativt små lägenheter, ettor och tvåor som det inte finns så mycket av i Vårberg. Vi hoppas kunna starta 2020 om allt går som det ska och detaljplanen vinner laga kraft, säger Erik Westerlund, på Bolite som äger fastighetsbolagen.

De vill också att den nuvarande vårdbyggnaden ska förändras till att inrymma skola, förskola samt ett vårdboende.

Exploateringskontoret är positiva till förslaget och skriver i sitt utlåtande att ”förslaget innebär ett välbehövligt tillskott av hyresrättslägenheter i området”

Men de ser också flera risker med att bygga i området. Dels kan omläggning av ledningar vid Vårbergsvägen bli dyrare än bedömt, dels finns det risk för att det finns mer markföroreningar i området än staden har budgeterat.

Den 13 juni fattar exploateringsnämnden beslut om markanvisningar.