Fredy fängslades för fackförbundet

Fredy Duran, föreningslivsentusiast i Upplands Väsby, nominerad till Min lokala hjälte
Fredy Duran är nominerad till Min Lokala Hjälte för sitt långa arbete i facket och engagemang i Väsby.
IT-teknikern jobbar bland molnen, försvarar kollegernas rättigheter och förbereder Väsby på katastrofer. Men snart går han i pension.

Nu är Fredy Duran nominerad till Min lokala hjälte i Upplands Väsby.

Han har precis hjälpt en problemtyngd kollega och gett eleverna på Grimstaskolan teknisk support. När han började jobba som IT-tekniker fanns det en i varje skola.

– Sedan centraliserades arbetet. Nu åker vi inte runt lika mycket och jobbar mer med molntjänster.

Fängslades för fackförbundet

Fredy Duran flyttade till Upplands Väsby 1985. Efter att ha fängslats och förföljts för sitt politiska och fackliga engagemang gick det inte att bo kvar i Chile under Pinochets diktatur.

– Det var till och med en präst som satt i fängelse med oss, bara för att han försökt dela ut ett flygblad. Vi försökte bara sprida information om vad som försiggick, säger han.

Engagemanget fortsatte

Fredy Duran gick med i fackförbundet SKTF, som idag heter Vision. Han har suttit som kommunalråd i Väsby, valts till ordförande i facket flera gånger och hjälpt många medlemmar i jobbiga situationer.

Jag har lite erfarenhet kring det och det är jättekul att hjälpa dem. En varslad person fick precis avgångsvederlag och en utbildning, vilket gör att det blir mycket lättare för dem att få ett nytt jobb.

Organisera mera

Sedan 2017 driver Fredy Duran även civilförsvarets frivilliga resursgrupp som organiserar stöd till samhället i krissituationer.

– I Chile är det jordbävningar varje år och jag vet att man måste vara förberedd för katastrofer. Det är precis som på facket. Om vi delar på bördan underlättar det och gör oss starkare.

Och IT-teknikern vet hur viktigt det är med delat ansvar.

– Ingenting ska vara beroende av en person. Processer ska kunna rulla vidare som vanligt ändå. Jag känner stor tacksamhet till Sverige och vill ge tillbaka genom samverkan.

Vem är din lokala hjälte?

Huvudpartners