Sänkt hastighet på Gudöbroleden utreds

Gudöbroleden Tyresö
I dag är det både 50 km/h och 70 km/h på Gudöbroleden.
Tyresö kommun ska utreda sänkt hastighet på Gudöbroleden genom Tyresö.
Beslutet möts av kritik.

Det har kommundirektören som har fått i uppdrag av en oenig kommunstyrelse att utreda sänkt hastighet på Gudöbroleden.

Idag är det olika hastighetsgränser på Gudöbroleden genom Tyresö – 50 km/h och 70 km/h.

Det är Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet, som la förslaget.

Tyresös enda fartkamera fångade 269 fartsyndare

”En enhetlig och sänkt hastighetsgräns syftar till att minska genomfartstrafiken, öka trafiksäkerheten och framkomligheten, samt minska bullernivåerna och utsläppen av partiklar och C02”, står det i ordförandeförslaget.

Vill vänta med utredning

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna vände sig i kommunstyrelsen mot förslaget.

M, KD och C skriver i sin reservation att de i dagsläget vill behålla hastighetsgränserna och pekar på att det inte är beslutat ”hur det nya centrumstråket i Trollbäcken ska se ut eller vilken roll Gudöbroleden ska spela i framtiden”. De tre partierna tycker därför att utredningen ska vänta.

”Annars finns en stor risk att man behöver utreda samma fråga på nytt vilket är ett slöseri med skattebetalarnas pengar”, skriver de.

Tyresös politiska styre – S, MP och L – skriver i sin tur i ett särskilt yttrande:

”Tillsammans för Tyresö står bakom översiktsplanens inriktning att utveckla Trollbäcken och göra Gudöbroleden till mer av en lokalgata och mindre av motortrafikled. En del i det arbetet är också att utreda vilka hastighetsgränser som är lämpliga vid en sådan utveckling.”