Fritidsgård för äldre ungdomar öppnar i Sätra

George Zeghbi, biträdande verksamhetsansvarig, Kent Roslin Lindgren, verksamhetschef och Cecilia Palmgren, verksamhetsutvecklare.
George Zeghbi, biträdande verksamhetsansvarig, Kent Roslin Lindgren, verksamhetschef och Cecilia Palmgren, verksamhetsutvecklare.
I december ska en ny fritidsgård för äldre ungdomar öppna i Sätra. Det är en av nyheterna när avtalet med Fryshuset i Skärholmen förlängs.
Samtidigt vill man framöver nå ut till fler unga, bland annat genom att finnas på plats i skolorna.

Stiftelsen Fryshuset har ansvarat för fritidsverksamheten i Skärholmen sedan 2013. Nu förlängs deras avtal, efter att de vunnit en upphandling tidigare i år. Det nya avtalet löper i två år framåt och har möjlighet att förlängas till max sex år.

– Kontinuiteten är viktig. Att vi får fortsätta sex år till och bygga relationer med ungdomar, polis, skolor och socialtjänst, säger Kent Roslin Lindgren, verksamhetschef på Fryshuset.

Med det nya avtalet som börjar gälla i dag, fredag, kommer ett glädjande besked för Sätras äldre ungdomar. I december öppnar en fritidsgård på Sätraskolan för unga mellan 16-19 år. Fritidsgårdens öppettider kommer att vara 18.00–21.30 på måndagar och tisdagar.

Vi har jobbat med att förändra synen på fritidsgårdar

Kent Roslin Lindgren

Hjälp med läxläsning

Enligt avtalet tappar Fryshuset driften av parklekarna som tas över av staden. Fritidsverksamheten kommer därmed att rikta sig ännu mer mot tonåringar från 13 och uppåt. Ungdomarna kan delta i workshops för att lära sig dj:a, måla, utöva olika sporter – eller bara bolla tankar med en vuxen.

– Vi har jobbat med att förändra synen på fritidsgårdar. Det är inte bara häng och att spela Fifa, utan det kan också vara stöd i att söka jobb, sätta upp sig i bostadskön eller hjälp med läxläsning, säger Kent Roslin Lindgren.

Ska finnas i skolorna

En ny del i uppdraget är att jobba uppsökande och finnas på plats på kommunala skolor i stadsdelen. Fryshuset ser positivt på att arbeta med skolorna för att kunna fånga upp fler unga framöver.

–  Vi hoppas att samverkan mellan socialtjänst, skola och fritid ska generera positiva effekter, så som snabbare kommunikationskanaler, olika perspektiv och mer samarbete med fältarna, säger Cecilia Palmgren, verksamhetsutvecklare.

George Zeghbi, biträdande verksamhetsansvarig, Kent Roslin Lindgren, verksamhetschef och Cecilia Palmgren, verksamhetsutvecklare.

”Vi vill lyfta ungas perspektiv. I vissa sammanhang är vi de enda som ger en positiv bild av ungdomarna”, säger Kent Roslin Lindgren.

Vill få unga att hitta sina passioner

Ett annat sätt att nå ut är genom aktiviteter och utflykter som sträcker sig utanför fritidsgårdarna, vilket är något som ungdomarna efterfrågat. Med det nya avtalet kommer det att bli lättare, eftersom fritidsledarna inte kommer att vara lika bundna till fritidsgårdarna.

Enligt Fryshuset är det också viktigt att de unga får vara delaktiga i planeringen av aktiviteter och de lite äldre kan om de vill bli juniorledare.

– Vi vill försöka hjälpa ungdomar att hitta sin passion. Det finns ett behov av att hitta nätverk som man saknar, socialt eller för att uppfylla sina drömmar. Vi vill bli möjliggörare för dem och visa ungdomarna vad man kan göra, säger Cecilia Palmgren.

Det är en utmaning att få ungdomar att vara stolta över sig själva

Cecilia Palmgren, verksamhetsutvecklare

Då öppnar Ungdomens hus igen

I slutet av december i fjol fattade stadsdelsnämnden beslut om att stänga fritidsgården Ungdomens hus i Skärholmen centrum på grund av brister i brandskyddet. Verksamheten flyttades istället till Måsholmstorget i närheten.

Nu har lokalerna renoverats och Ungdomens hus ska, om allt går enligt plan, flytta tillbaka igen vid månadsskiftet november/december.

– Det ger oss möjligheten att jobba i sammanhållna lokaler sju kvällar i veckan och en chans att göra något bra, säger Kent Roslin Lindgren.

Vilka utmaningar ser ni framöver?

– Hela samhällsklimatet med gängkriminalitet och droger. Vi jobbar för att erbjuda ett alternativ för att ungdomar inte ska hamna där, säger Kent Roslin Lindgren.

– Det är en utmaning att få ungdomar att vara stolta över sig själva. Att vidga deras perspektiv och ge dem tillgång till andra nätverk, man ska inte behöva känna att man inte har samma framtid, säger Cecilia Palmgren.

Läs mer om fritidsgårdarnas nya öppettider på Fryshusets hemsida