Paviljonger kan ge fler förskoleplatser i centrum

Paviljong Tyresö Speldosan
Förskolan Speldosan ligger nära brandstationen, mitt emot kyrkogården.
Tyresö centrum föreslås få fler förskoleplatser genom att paviljonger sätts upp vid förskolan Speldosan.
– Vår avsikt är – om paviljongerna hinner bli klara – att Båtens barn ska få plats där, säger Ulrika Månsson, tillförordnad skolchef förskolan.

Mitt i Tyresö har tidigare skrivit om att förskolan Båten ska ge plats för Norra Tyresö centrum. Förskolan på Akvarievägen, som var tänkt att ersätta Båten, blir inte klar i tid.

Föräldrarna fick i stället veta att deras barn skulle placeras ut på andra förskolor.

Vi har blivit lovade en sak i så många år och sen har de bara tvärvänt på en femöring, utan förvarning, har föräldern Emelie Rutqvist Larsson sagt till Mitt i Tyresö.

Att Båten ska rivas – ”så snart föreskoleverksamheten har omlokaliserat” –  beslutade senaste kommunstyrelsen.

 

Båtens förskola ska rivas: ”Det var som ett bombnedslag”

Men ett nytt förslag togs upp på mötet, nämligen att ställa så kallade inhyrda paviljonger vid förskolan Speldosan som ligger på Töresjövägen mitt emot kyrkogården.

Kostar 18 miljoner

Kommunstyrelsen sa ja till investeringen på 17,8 miljoner där också det ingår att bygga om och ut Speldosans kök. Frågan avgörs i fullmäktige på torsdag.

– Vi behöver fler platser i centrumområdet nu och på sikt. Vår avsikt är – om paviljongerna hinner bli klara – att Båtens barn ska få plats där om de vill, säger Ulrika Månsson, tillförordnad skolchef förskolan.

Ulrika Månsson

Ulrika Månsson. Pressbild: Tyresö kommun

Kommunen vet inte än när paviljongerna blir klara. Bygglov saknas till exempel.

Båtens förskola behöver rivas senast första kvartalet 2021, enligt kommunstyrelsens beslut.

– Men vi ska ju tömma en hel förskola innan dess, så de behöver vara klara så vi kan tömma i oktober november, säger Ulrika Månsson.

Det känns lite mer förhoppningsfullt

Charlotte Eklund, som har barn på Båten, är försiktigt positiv.

– Det känns lite mer förhoppningsfullt. Det känns som det finns en chans att barnen inte behöver splittras, men man vågar inte ha för höga förhoppningar. Jag hoppas verkligen att de hinner klart med bygget, men vad händer om de inte hinner klart? Det är en jätteviktig fråga, säger hon.

Mitt i Tyresö ställer frågan till Ulrika Månsson.

– I sådant fall håller vi oss till planen att placera barnen på andra förskolor och försöka flytta större grupper av barn, säger Ulrika.

Föräldrar på förskolan båten

Justin och Sofie Hellström, Charlotte Eklund och Emelie Rutqvist Larsson – några av föräldrarna till barn på förskolan. Foto: Anders Eklöf

Rymmer upp till 70 barn

Kommunen räknar med att byggnaderna kommer att rymma upp till 60 till 70 barn, enligt henne.

– Det kommer vi absolut kunna fulla, säger hon.

Varför paviljonger just vid Speldosan?

– Det är den enda placering vi i dag ser som lämplig. Det är inte helt enkelt att hitta mark att bygga på, säger Ulrika Månsson som menar att det är för tidigt att säga hur länge paviljongerna ska stå på platsen.