Förra SRV-ordförande: Inget förtroende för vd

Förre SRV-ordföranden ger sin bild av SRV-krisen.
Förre SRV-ordföranden menar att förtroendet för vd:n Kajsa Hedberg brast.
Bengt Säberg (M), som avgick som styrelseordförande för SRV i september och som fått kritik i efterhand från vissa moderatkollegor, ger nu sin bild av situationen i SRV. Han menar att presidiets bristande förtroende för vd:n Kajsa Hedberg inte alls hade med något politiskt maktspel att göra.

I september i år lämnade Bengt Säberg (M) sin ordförandepost i SRV, efter ett knappt års tid där hans förtroende för vd:n Kajsa Hedberg blivit allt sämre, menar han.

Kajsa Hedberg är samma vd som i fredags sparkades av den nu S-styrda styrelsen.

Ett beslut som i sin tur fått alliansens ledamöter att lämna styrelsen.

Inför SRV:s nästa bolagstämma finns det flera frågetecken. Både kring vem som ska ta över det operativa arbetet, och vilka som ska tillsättas på de vakanta styrelseposterna.

Bland annat har Liberalerna i veckan gått ut och ombett alla styrelseledamöter att lämna sina poster.

Bengt Säberg (M) var den enda av alliansens ledamöter i SRV som saknade förtroende för Kajsa Hedberg.

Han och Socialdemokraterna i presidiet var överens om att Kajsa Hedberg var olämplig för jobbet.

– Kajsa Hedberg hade inte längre mitt förtroende. Jag kände inte att jag kunde leda styrelsearbetet längre, säger Bengt Säberg (M), som företrädde Huddinge i SRV.

Han lämnade en niopunkts-lista i samband med sin avgång i september.

I listan redogör han för hur hans förtroende för vd:n försämrades.

Det handlar bland annat om vd Kajsa Hedbergs, enligt Bengt Säberg, alltför snabba omorganisation, uppgifter från visselblåsare inom bolaget om Kajsa Hedbergs ledarstil och Konkurrensverkets granskning av den omtalade direktupphandlingen.

– Som situationen var kände jag att jag inte längre kunde ta ansvar för situationen. Då var det lika bra att ”ta barnen ur skolan”, säger Bengt Säberg.

Moderaterna som lämnat sina poster menar att styrelsen blev politiserad, och Yngve Jönsson (M) menar att du var för svag och lät dig bli överkörd av Birgitta Mörk (S) och Staffan Holmberg (S) i presidiet?

– Jag vill inte sätta partistämpel på detta. Vi i presidiet har ju företrätt tre olika kommuner och har olika politiska färger, säger Bengt Säberg.

– För mig är SRV ett avslutat kapitel.

Kajsa Hedberg uppger för Mitt i att hon är på semester med familjen och vill avvakta med kommentarer till nästa vecka.