Föreningarnas krav: ”Riv upp beslutet”

Björkbacken
Flera föreningar i Tyresö kräver att beslutet om nedläggning rivs upp.
I en skrivelse till socialnämnden i Tyresö skriver PRO, SPF Seniorerna och Tyresö Finska Föreningen att de kräver att beslutet att lägga ner Björkbacken rivs upp.

Föreningarna beskriver hur deras medlemmar, personal, boende på Björkbacken och anhöriga känner stark oro efter beskedet om att kommunen tänker avveckla boendet.

Läget riskerar att bli ohållbart, menar de, eftersom det inte kommer att finnas tillräckligt med platser för äldre i kommunen, trots att Villa Basilika öppnar nästa år och att det finns planer på ett nytt äldreboende i Tyresö centrum.

”Inte tagit höjd”

– Det finns planer på att bygga nya boenden, men man har inga bygglov, och har inte tagit höjd för överklaganden. Dessutom är det mindre boenden än det som finns idag som planeras, säger Bo Furugård, medlem i PRO i Tyresö.

Enligt honom finns ingenting som pekar mot att det nya äldreboendet i centrum kommer kunna stå klart år 2020, som planerat. Vilket skulle innebära att det blir platsbrist i kommunen.

– De boende är mycket oroade och vill helst vara kvar där. Det är inget fel med Villa Basilika, men det ökar inte platserna. Villa Basilikas platser äts upp av de som flyttar från Björkbacken, säger Bo Furugård och fortsätter:

– Vi vill ha kvar Björkbacken och bygga fler äldreboenden. Vi har inget emot nybyggen. Men man kan inte riva ett stort och bygga två mindre, då står vi kvar på samma läge.

Bara en flytt

Ett av argumenten för att avveckla Björkbacken har varit att det blir lättare för brukarna, som då bara behöver flytta en gång och inte behöver flyttas runt under tiden som det sker renovering.

– Den här lösningen är också bättre för de boende, som slipper evakueras flera gånger. Med nybyggnation behöver de bara flytta en gång, säger Anna Lund (KD), vice ordförande i socialnämnden. 

Men äldreföreningarna håller inte med.

Är det inte bra att äldre slipper flyttas runt?

– Om man renoverar Björkbacken kommer man att behöva flytta en del personer, en gång. Det berör ju inte hela Björkbacken, utan ungefär 15 lägenheter där man behöver renovera vattenutrymmena, säger Bo Furugård.

Tyresö kommun har planer på att öppna fyra nya äldreboenden de närmsta åren. Villa Basilika, med 63 demensplatser öppnar redan nästa år. De övriga tre planeras stå klara år 2020, varav ett ska drivas kommunalt.