Cykelsatsningar i söderort ska göra det säkrare i trafiken

Söderort, planer på utökade cykelbanor. Hans Ekström, Hägersten.
Hans Ekström, Hägersten, tycker att det har blivit enklare att cykla i stan de senaste år, men att det fortfarande finns mycket att önska.
Flera cykelsatsningar väntar framöver i söderort, bland annat en cykeltunnel i Västertorp och breddade cykelbanor på Liljeholmsbron.
– Vi vill att det ska bli enklare och säkrare att cykla i Stockholm, säger Joakim Boberg på trafikkontoret.

Under 2020 kommer Stockholms stad lägga 280 miljoner kronor på att bygga om cykelinfrastrukturen med cykelbanor och cykelfält.

Även underhåll av befintliga cykelbanor kommer att ske under året. Målet är att få ett mer sammanhängande cykelnät för stockholmarna.

– Vi ser att cykeltrafiken ökar i Stockholm. På 15 år har den nästan fördubblats visar mätningar som staden har gjort, säger Joakim Boberg, cykelsamordnare på trafikkontoret.

Breddad cykelbana på Liljeholmsbron

I söderort är flera satsningar på gång. Det planeras bland att en gång- och cykeltunnel genom tunnelbanans banvall i höjd med Västertorps t-banestation. Byggstart där är tidigast nästa år.

Staden ska också utreda om det kan anläggas en ny dubbelriktad cykelbana längs Störtloppsvägen vid Västertorpsskolan, och så snart renoveringen av Liljeholmsbron är igång ska gång- och cykelbanorna breddas. Byggstart där är tidigast 2022.

– Vi vill att det ska bli enklare och säkrare att cykla i Stockholm, säger Joakim Boberg.

Fakta

Cykelsatsningar runt om i stan

Söderort

Liljeholmsbron. Gång- och cykelbanor ska breddas. Men måste invänta renovering av Liljeholmsbron. Tidigast byggstart 2022.

Skanstullsbron. Vidare utredning om möjligheten att bredda gång- och cykelbanan. Inget datum satt för byggstart.

Cykelstråk mellan Odenplan-Tegelbacken- Gullmarsplan. Staden gör en ”översyn” över hur ett sådant stråk skulle kunna se ut. Kontoret har som mål att ta fram ett förslag, men någon exakt tidsplan finns inte ännu.

Störtloppsvägen. Ny dubbelriktad cykelbana längs Störtloppsvägen i samband med trafiksäkerhetsåtgärder vid Västertorpsskolan. Ska utredas.

Cykeltunnel Fruängsbanan. En gång- och cykeltunnel planeras genom tunnelbanans banvall i höjd med Västertorps t-banestation. Byggstart tidigast 2021.

Västberga allé. Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för cykeltrafik mellan bron över stambanan och Årstabergsvägen/ Södertäljevägen. Planerat inriktningsbeslut vintern 2019/2020.

Örbyleden. Ny cykelbana utmed norra sidan av Örbyleden mellan Lingvägen och Nynäsvägen. Färdigställande under 2020.

Sandåkravägen. Ny cykelbana längs Sandåkravägen i Sköndal längs pendlingsstråket från Älta och Tyresö förbi Sandåkraskolan mot Gubbängens trafikplats och vidare mot centrala Stockholm. Inriktningsbeslut fattat i juni 2019.

Södermalm

Götgatan. Tunnelbanans tak läcker och ska tätas, då grävs södra gatan upp och cykelbanorna breddas permanent. Arbetet startas tidigast 2022.

Cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken. Pontonbro intill Centralbron väster om Strömsborg utreds, annars är alternativet breddad cykelbana på Vasabron. Breddning av kajen utmed Riddarholmskanalen utreds även.

Folkungatan-Slussen. Bättre framkomligheten för cyklister mellan Folkungagatan och Slussen, även med hänsyn till gående. Ska utredas.

Pålsundet. Ny gång- och cykelbana längs strandkanten vid Söder Mälarstrand. Ska utredas vidare. Byggstart tidigast 2021.

Cykeltunnel i Söderledstunneln: Försök med cykeltunnel i Söderledstunneln ska utredas.

Kungsholmen

Mariebergsgatan. Plan på ny enkelriktad cykelbana söder ut längs gatan. Oklart när projektet drar igång.

Igeldammsgatan. Vill bygga dubbelriktad cykelbana. Fortfarande inte beslutat om det blir av.

Badstrandsvägen – Essingeringen. Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Badstrandsvägen-Essingeringen ska göras samt en ny cykelkoppling på Essingeringen mellan Badstrandsvägen och påfarten till gång- och cykelbron mot Alvik ska byggas.

Östermalm

Nybroplan till Valhallavägen. Staden ska utreda flera tänkbara cykelstråk mellan Valhallavägen och Nybroplan/Stureplan.

Engelbrektsgatan blir av med parkeringsplatser och får en dubbelriktad cykelbana på gatans östra sida mellan Valhallavägen och Birger Jarlsgatan. Staden hoppas att den är klar 2021.

På Nybroplan kommer cykelpassager och övergångsställen rätas ut och staden ser över hur trafiksignalerna styrs på platsen. Cykelbanan på norra sidan av Raoul Wallenbergs Torg breddas och flyttas lite för att fotgängare och cyklister ska få bättre plats. Ett inriktningsbeslut kan komma början av 2020.

Vasastan

Vasagatan rustas upp med breddade gångbanor, nya trädplanteringar och ny belysning. Arbetet pågår och ska vara klart 2022.

Torsgatan. Nya enkelriktade cykelbanor ska läggas mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget. Nu pågår arbetet mellan Norra Bantorget och Sabbatsbergsvägen. Det ska också göras utrymme för parkmöbler med sittplatser samt cykelparkering.

Surbrunnsgatan. En utredning pågår för att kolla på en utformning för Surbrunnsgatan som cykelgata. Men det är inte klart när och hur gatan skulle kunna fixas till.

Upplandsgatan. Här planeras det under 2020 att göras mindre åtgärder som ska göra framkomligheten och trafiksäkerheten bättre för cyklister mellan Norra Bantorget och Odengatan.

Västerort

Akallastråket. Den södra delen har ännu en tillfällig lösning på grund av grunt förlagda elledningar. Återstår även anslutning mot Hjulstastråket.

Bromstensvägen. Ny gång- och cykelbana på Bromstensvägens norra sida. År 2020 börjar tidigast etappen mellan Herdevägen och Logvägen.

Bällstabro. Enkelriktade cykelbanor planeras i båda riktningarna över bron. Oklart när byggstart sker.

Hässelbystråket. Längs Bergslagsvägen, från cirkulationsplatsen, förbi Åkeshovs t- banestation och till Brommaplan byggs en dubbelriktad cykelbana. Vid Åkeshov anläggs en ny passage vid cirkulationsplatsen. Klart tidigast 2020.

Spånga station. Ny cykelbana längs västra sidan av Spånga Stationsväg och Bromstensvägen förbi Spånga station. Mellan Spånga Kyrkväg och Spångavägen görs åtgärder så gång och cykelbanan kan nyttjas bättre. Planerad byggstart under 2020.

Finspågsgatan. Cykelkoppling mellan ny cykelbana längs Mälarbanan och nuvarande cykelbanor på Bromstensvägen väster om Spånga station. Ska nu utredas. Planerad byggstart 2020.

Källa: Trafikkontoret/Stockholms stad

”Det handlar också om cyklisternas omdöme”

Cyklisten Hans Ekström, Hägersten, tycker att det har blivit enklare och säkrare att cykla de senaste åren. Men han tycker också att det fortfarande finns mycket att önska, framför allt när det handlar om att skydda cyklister från bilister.

– Separera dem så mycket som möjligt från biltrafik och fotgängare.När det är högsäsong för cykelpendlare kan det på vissa ställen bli med fara för livet. Då handlar det också om cyklisternas omdöme. Vissa kör ju som om det vore Tour de France, säger han.

Söderort, planer på utökade cykelbanor. Hans Ekström, Hägersten.

Om Hans Ekström får önska skulle ha gärna se att det satsas mer på att separera cyklisterna från bilisterna.

Framtida projekt utreds

I genomsnitt tar ett byggprojekt av ny cykelbana eller cykelfält tre år från första beslutet till att cykling kan ske. Flera framtida cykelprojekt utreds också där det behöver fattas beslut.

I hela staden planeras också cirka 2 100 cykelparkeringsplatser att anläggas under 2020.