Förlängningen av blå linjen till Nacka kan försenas – med 1,5 år

Blå linjen.
Fastighetsägare på Blaiseholmen, som blå linjen kommer att åka under, har överklagat utbyggnaden.
Bolaget som äger fastigheten intill Nationalmuseum har överklagat. Nu försenas byggstarten med som max 1,5 år.

Den järnvägsplan som behövs för att börja bygga tunnelbana till Nacka och söderort har överklagats till regeringen.

Det kan ta upp till 1,5 år att få ett avgörande, och byggstart kan därför inte ske som planerat. Exakt hur lång tid regeringens handläggningsarbete är svårt att säga i nuläget.

– I och med att det bara handlar om ett överklagande i en så stor järnvägsplan kanske handläggningstiden kan bli kortare. Normaltiden är mellan 6 och 18 månader, säger Emma Sahlman pressansvarig på Region Stockholm.

Fastighetsägare har överklagat

Enligt Region Stockholm skulle ursprungliga byggstarten ha varit 2019 och byggtiden 7-8 år.

Den fastighetsägare som överklagat äger fastigheten Sillhovet 4. Kvarteret ligger på nordöstra delen av Blasieholmen, bakom och bredvid Nationalmuseum. Byggnaderna där är uppförda 1831 och blåklassade kulturminnen.

Oro för störningar

Fastighetsägaren vill i första hand att järnvägsplanen upphävs, och i andra hand att den kompletteras med ytterligare skyddsåtgärder mot störningar.

– Det är naturligtvis tråkigt, men vi kommer att använda tiden fram till regeringens avgörande åt att förbereda oss ännu mer inför byggstart. Vi kommer att vara startklara när avgörandet kommer, säger Martin Hellgren, avdelningschef vid Nya tunnelbanan, i ett pressmeddelande.

Hade ni räknat med att planen skulle överklagas?

– Vi har haft en tidsplan helt utan överklaganden inräknade. Det eftersom att överklaganden är så svåra att förutse, säger Emma Sahlman.

Blå linjen. Nacka. Söderort.

Blå linje till Nacka

En järnvägsplan beskriver vad som ska göras, hur tunnelbanan ska byggas och vilken mark som behöver tas i anspråk.

Trafikverket ger grönt ljus för t-bana till Nacka och söderort

Det är den blå linjen som ska byggas ut, från Kungsträdgården med en första ny station vid Sofia på Södermalm. Där delar sig tunnelbanan åt två håll.

En gren går österut till Nacka via de nya stationerna Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka. Hela sträckan byggs under jord.

En gren till Söderort

Den andra grenen går söderut till Gullmarsplan och vidare med en ny underjordisk station i Slakthusområdet som ersätter stationerna Globen och Enskede gård.

Tunnelbanan ansluter sedan befintliga spår norr om station Sockenplan.