Blomsterfondens nya hus på Ringvägen stoppas

blomsterfonden ringvägen
Blomsterfondens hus på Ringvägen byggdes på 1930-talet.
Blomsterfonden ville förtäta med runt 130 bostäder på Ringvägen – planer som kritiserats av både hyresgäster och Stockholms stad.
Nu stoppas bygget.

År 2013 blev det klart att Blomsterfonden, som inriktar sig på seniorboende, ville bygga runt 80 nya lägenheter på Ringvägen och ett nytt vård- och omsorgsboende med 56 lägenheter.

Tanken var att de sex lamellhusen som Blomsterfonden har skulle byggas ihop till slutna kvarter och förtätas med en öppning i mitten från Ringvägen till Tjurbergsparken.

De ursprungliga planerna för Ringvägen. Illustration: Blomsterfonden.

De ursprungliga planerna för Ringvägen. Illustration: Blomsterfonden.

Men nu står det klart att bygget inte blir av.

– Vi har beslutat att inte driva detaljplaneprocessen vidare då det tar för lång tid, vilket skapar osäkerhet för de äldre som bor där i dag, säger Christel Haglund, vård- och omsorgschef och ställföreträdande vd.

Staden och grannar emot

Stadsbyggnadskontoret gillade inte idén med att bygga ihop husen till slutna kvarter och kulturförvaltningen ansåg att bygget skulle innebära ett för stort ingrepp i stadsbilden. Även en stor del av nuvarande hyresgäster har varit kritiska till byggplanerna, vilket Mitt i tidigare berättat om.

Men även om det inte blir några nya storslagna byggplaner på Ringvägen måste stammarna i de befintliga husen, som är gamla och slitna, bytas.

blomsterfonden ringvägen

Husen från 1930-talet behöver nu renoveras. Foto: Wikimedia Common

Evakuering och hyreshöjning

Samtidigt renoveras badrum och kök, och alla lägenheter tillgänglighetsanpassas. Vilket leder till både hyreshöjningar och evakueringar.

 – Det kommer att bli högre hyror, men hur mycket kan vi inte säga ännu. Det handlar inte om några lyxrenoveringar och vi kommer att på olika sätt hjälpa hyresgästerna så att alla har möjlighet att bo kvar hos oss, har Christel Haglund tidigare sagt till Mitt i.

 Byggstart blir tidigast 2021, med start på Ringvägen 99. Innan dess ska hyresgästerna erbjudas nya lägenheter inom Blomsterfondens bestånd.

Fakta

Ideell förening som startade 1921

Blomsterfonden är en ideell förening som äger, förvaltar och utvecklar seniorbostäder för äldre i Stockholmsområdet sedan 1921.

Föreningen äger drygt 1 200 seniorlägenheter, varav 386 på Söder

2013 inleddes planerna för runt 80 nya seniorlägenheter och ett vård-och omsorgsboende på Ringvägen. 2014 lades planerna på is. 2018 togs planerna upp igen, men i slutet av 2019 stod det klart att de stoppas.

Blomsterfonden har i dag fem seniorboenden med social verksamhet, tre vård-och omsorgsboenden, egen hemtjänst samt rådgivning för allmänheten.

Källa: Blomsterfonden