Befolkningen har växt mest i Lindalen

Lindalen i Tyresö
Under 2010-talet har befolkningen i Lindalen ökat med 74 procent.
På tio år har Tyresös befolkning ökat med nästan 5 400 personer – en ökning med 13 procent.
Mest – procentuellt – har befolkningen växt i Lindalen.
Här är andra delen i vår artikelserie där vi blickar tillbaka på decenniet.
Fakta

Över 5000 fler Tyresöbor sedan 2010

Folkökningen respektive år

Källa: Statistiska Centralbyrån

5391 personer. Så många fler Tyresöbor fanns det vid halvårsskiftet 2019 än år 2010.

Det är en ökning med 13 procent, vilket är några procent fler än tiotalet innan, visar siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB)

Vid halvårsskiftet bodde över 48 000 personer i Tyresö.

Det finns flest personer som är 45–55 år. Men det är inte i det spannet befolkningen har ökat mest procentuellt. Det har den gjort i åldrarna över 75 år.

Annars fick det största uppsvinget bland 25–34-åringarna.

 


Så många bodde i Tyresös olika områden

31 december respektive år.

Källa: Statistiska Centralbyrån, Tyresö kommun


Var i kommunen har befolkningen ökat mest då?

Svaret är Lindalen, enligt SCB:s statistik som Tyresö kommun beställer.

Generationsskifte tros vara förklaring

Under 2010-talet har befolkningen i området ökat med 74 procent. Det är den överlägset största procentuella ökningen bland bostadsområdena.

– Vi har inte byggt mycket i Lindalen de senaste tio åren så det förklarar inte på långa vägar ökningen. Det måste handla om ett generationsskifte. Att många som flyttade in när området växte fram flyttar ut vilket ger plats för familjer, säger Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef.

Näst mest har befolkningen ökat i Tyresö Strand – med 34 procent – där bland annat Strandängarna har kommit till under decenniet.

I Bollmora, där det har byggts flest bostäder sedan 2010, har befolkningen ökat med 11 procent.

– Att det byggs mycket i ett område behöver inte betyda att befolkningen ökar mest just där. Det kan vara så till exempel att två stycken flyttar från en villa i Lindalen till en ny lägenhet i Bollmora. I villan i Lindalen flyttar en familj in. Då blir ju befolkningsökningen i Lindalen, säger Sara Kopparberg.