­”Förhandling är just en ­förhandling”

Järfälla Ett citat från Hyresgästföreningen föll bort i artikeln om hyrestvisten med Järfällahus i Lokaltidningen Mitt i för två veckor sedan. Så här kommenterar föreningen situationen:

”Beskrivningen av Hyres­gästföreningens makt i hyresförhandlingarna är smickrande, men inte korrekt. Självklart gör vi en uppskattning av hur mycket vi anser vara en rimlig hyreshöjning, utifrån uppgifter om ökade kostnader för exempelvis underhåll och vatten. Därefter är hyresförhandlingen just en förhandling. Om inte Järfällahus ekonomichef är nöjd med förhandlingsresultatet får han slipa argumenten.”